Potilaskokemuksen kehittäminen

Potilaskokemuksen johtaminen on olennainen osa terveyspalveluiden ja hoitotyön systemaattista kehittämistä, laadun arviointia ja parantamista sekä henkilöstön motivoimista. Hyödyntämällä Roidun monipuolisia palauteratkaisuja niin potilaan kuin läheisenkin kokemuksen mittaamisessa, voit olla varma paitsi kerätyn datan laadusta, myös tehostuneesta tiedonjaosta, raportoinnista sekä tiedon hyödynnettävyydestä – lue lisää ja ota yhteyttä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Lataa Potilaskokemuksen mittaaminen -opas

Täytä yhteystietosi, niin lähetämme oppaan sähköpostiisi

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tuo potilaskokemustieto osaksi tiedolla johtamisen kokonaisuuttasi

Asiakaskokemuksen systemaattinen mittaaminen on yksi keskeisistä terveydenhuollon laadun kehittämisen työkaluista: sen avulla voidaan varmistaa, että tuotetut palvelut vastaavat eri sidosryhmien odotuksiin sekä muuttuvan maailman tarpeisiin. Tyytyväiset terveyspalveluiden käyttäjät ovat uskollisempia ja suosittelevat saamaansa palvelua tuttavilleen todennäköisemmin, ja lisäksi tehokkaampi tiedonjako organisaation sisällä sekä kehitystoimenpiteisiin vahvemmin osallistettu henkilöstö lisäävät paitsi henkilöstötyytyväisyyttä myös pienentävät vaihtuvuutta.

Roidun kokonaispalvelu sisältää:

  • Näyttävän, asiakkaan visuaalisen brändi-ilmeen mukaisen ja käyttäjäystävällisen kyselyn.
  • Monipuolisen, reaaliaikaisen online-raportointityökalun sekä sähköpostiraportoinnit, jotka näyttävät käyttäjäkohtaisesti olennaisen tiedon selkeinä kuvaajina ja mittareina.
  • Tarvittavat integraatiot asiakkaan omiin järjestelmiin kyselyiden lähettämiseksi tai tulosdatan viemiseksi osaksi muita järjestelmiä.
  • Henkilökohtaisen yhteyshenkilön ja ystävällisen tukipalvelun puhelimitse ja sähköpostitse.
  • Jos palaute kerätään fyysisessä kohtaamispisteessä Roidu tarjoaa tablet-palautelaitteet datayhteyksineen sekä tukevan, asiakkaan visuaalisen ilmeen mukaisesti brändätyn telineen. Palautelaitepalveluun kuuluu ylläpito, huolto ja takuu: Huolehdimme, että palautelaitteet ja -järjestelmä ovat toiminnassa. Jos laite rikkoutuu, korjaamme tai vaihdamme sen ilman lisäkustannuksia.

Mittaa potilaskokemusta monikanavaisesti

Terveydenhuollon laatu muodostuu monesta tekijästä, ja parhaimmillaan asiakaskokemusta kehitetään palvelupolun kaikissa pisteissä. Terveydenhuollossa ei riitä, että vain potilaan kokemusta tutkitaan, vaan on erityisen tärkeää huomioida myös potilaan läheiset: myös heidän kokemustaan tulee mitata, sillä he ovat asiakkaita siinä missä potilaatkin.

Onnistunut potilaskokemuksen mittaaminen alkaa siitä, että potilaat ja läheiset voivat antaa palautetta mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti. Sen lisäksi, että Roidun kokonaisratkaisu mahdollistaa kokemustiedon keräämisen jokaisesta asiakkaan kohtaamispisteestä, ohjataan kerätty palaute yhdelle, erittäin helppokäyttöiselle alustalle – Roidun raportointipalveluun. Oli kyse sitten fyysisen palautelaitteen, verkkopalveluun upotetun kyselyn; etävastaanoton yhteydessä hyödynnetyn sähköisen palautelomakkeen, tai esimerkiksi palvelun jälkeen lähetetyn sähköposti- tai tekstiviestikyselyn välityksellä kerätystä palautteesta, löydät vastaukset helposti yhdestä paikasta.

Roidun projektitiimi on apunasi koko asiakkuutesi ajan: autamme niin asiakaslähtöisen kokonaisuuden suunnittelussa kuin sen jatkokehityksessäkin, ja lisäksi ammattitaitoinen asiakaspalvelumme on tukenasi sitä tarvitessasi.

Roidun palautekyselyt toimivat monikanavaisesti

Kehitä terveydenhuollon toimintaa ja johda laadukkaan datan pohjalta

Toimiva tiedolla johtamisen kokonaisuus lähtee laadukkaasta, helposti hyödynnettävästä datasta, jonka lisäksi sitoutunut organisaatio, konkreettiset kehitystoimenpiteet, vaikuttavuuden seuraaminen ja selkeät tavoitteet, sekä nimetyt vastuuhenkilöt ovat avainasemassa terveydenhuollon asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden kehittämisessä.

Potilaskokemuksen seuranta, arviointi ja kehittäminen ovat olennainen osa tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Kun olennaiset tulokset tuodaan selkeästi ja visuaalisesti eri rooleissa toimivien henkilöiden saataville, on tieto hyödynnettävissä ja asioihin voidaan reagoida nopeasti. Roidun raportointipalvelu auttaa tiedon hyödyntämisessä tarjoamalla organisaation jokaiselle tasolle käyttäjäkohtaiset raportointinäkymät ja raportit tiedontarpeen mukaan. Roidun raportointipalvelun avulla kerätyn tiedon analysointi, käsittely ja hyödyntäminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi, ja tuloksia on mahdollista vertailla alueiden ja toimintojen sisällä sekä organisaatiorajojen yli, jolloin saadaan hyvä kuva onnistumisista ja kehittämiskohteista.

Roidu – terveydenhuollon asiakaskokemusmittauksen luottokumppani

ipad-ikoni

Oikeat työkalut potilaskokemuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Roidun kokonaisratkaisulla varmistut siitä, että niin potilaan kuin esimerkiksi läheistenkin näkökulma otetaan mahdollisimman tehokkaasti huomioon. Ratkaisumme avulla mm. todennat hoidon tehokkuutta ja löydät erilaisia syy-seuraussuhteita esimerkiksi resursoinnin ja kerätyn palautteen välillä, raportoit visuaalisten ja helppokäyttöisten dashboardien avulla sekä jaat tietoa tehokkaasti ja läpinäkyvästi eri sidosryhmien välillä.

mittaus-ikoni

Markkinajohtaja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyden mittaamisessa

Olemme markkinajohtaja terveydenhuollon asiakaskokemuksen mittaamisessa, jonka lisäksi asiakkaisiimme kuuluu niin kuntia ja kaupunkeja kuin yksityisen sektorinkin yrityksiä mm. logistiikan, vähittäiskaupan kuin matkailunkin alalta.

käsi-ikoni

Alan asiantuntijuutta ja suomalaista suunnittelua

Kun Roidun asiantuntija suunnittelee mittauskokonaisuutesi alusta loppuun ja lisäksi ammattitaitoinen asiakaspalvelumme tukee sinua koko asiakkuutesi ajan, voit olla varma siitä, että palautteenkeruusi on mahdollisimman systemaattista sekä tukee tiedolla johtamisen kokonaisuuttasi mahdollisimman tehokkaasti. Olemme suomalainen yritys, jonka suunnittelutyölle on myönnetty Design from Finland ja Avainlippu -tunnukset.


Roidun ratkaisut potilaskokemuksen mittaamiseen

lomake-ikoni
Avoimen palautteen analyysi

Tiedätkö, mistä asiakkaasi antavat palautetta? Tekstipalautteesta kootaan automaattisesti avainsanalista. Avainsanapilvellä esitetään helposti hahmotettavassa muodossa mitkä aiheet tai sanat toistuvat palautteessa usein. Tiedätkö, millaisen asenteen avoin palaute ilmaisee? Tekoäly luokittelee vapaan tekstipalautteen automaattisesti positiiviseksi, negatiiviseksi tai neutraaliksi.
Lue lisää

mittaus-ikoni
Roidu – Paras kysely- ja raportointijärjestelmä

Kokemusdataa voidaan rikastaa viemällä se osaksi organisaation omia mittaristoja tai järjestelmiä (esim. BI-työkalut). Kun asiakas- tai henkilöstökyselyn data yhdistetään rajapinnan kautta muihin tietolähteisiin, voidaan vertailla esimerkiksi asiakaskokemuksen, myynnin hit raten tai asiakasmäärien yhteyttä. Olemme myös toteuttaneet asiakkaillemme integraatioita, jotka yhdistävät CRM-järjestelmän ja kyselyn lähettämisen. Tämä mahdollistaa sen, että kysely triggeröityy valituista kohtaamispisteistä automaattisesti ja lähtee asiakkaalle vastattavaksi.
Lue lisää

lomake-ikoni
Sähköposti- ja tekstiviestikyselyt

Kyselyt voi lähettää vastattavaksi myös sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä. Voit ajastaa sopivan lähetysajankohdan tai tehdä lähetyksen jonkin tapahtuman jälkeen. Kyselyn voi myös upottaa verkkosivulle. Kyselyiden tulosten näyttäminen on mahdollista reaaliajassa nettisivuilla. Roidun rajapinnan avulla voit myös hakea tuloksia mukaan lähetykseen. Tekstiviestit lähtevät koneellisesti joten niitä on helppo lähettää paljon.
Lue lisää

ipad-ikoni
Palautelaitteilla massoittain palautetta

Roidun palautelaitteilla saat arvokasta tietoa asiakastyytyväisyydestä, liiketoiminnan kehityskohteista ja nopeaa reagointia vaativista ongelmista. Kyselyt tyylitellään brändi-ilmeesi mukaisesti, jolloin ne näyttäytyvät raikkaina ja houkuttelevina. Visuaaliset ja käyttäjäystävälliset kyselyt erottuvat ja keräävät paljon vastauksia. Toimitamme myös palautelaitteet edustavasti brändättynä.
Lue lisää

käsi-ikoni
Palautelaite, jota ei tarvitse koskea

Touchless Feedback on palautelaite, jonka avulla asiakkaat voivat kertoa kokemuksestaan palautelaitteeseen koskematta. Palautelaitteen sensorit rekisteröivät palautteen asiakkaan pitäessä kättään valitun vastausvaihtoehdon edessä. Näin mahdollistetaan asiakaskokemuksen mittaaminen hygieenisesti ilman kosketusta missä tahansa ympäristössä.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä suoraan myyntitiimiimme puhelimitse tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voit kertoa tarpeistasi tarkemmin oheisella lomakkeella.

Lauri Viitanen

Johan Fabritius

Johan Fabritius