Potilaskokemuksen kehittäminen

Potilaskokemuksen johtaminen on olennainen osa terveyspalveluiden ja hoitotyön kehittämistä, laadun arviointia ja parantamista sekä henkilöstön motivoimista. Roidun monipuolisilla palauteratkaisuilla voidaan palaute kerätä potilaalta ja omaiselta jo hoidon aikana tai heti hoidon jälkeen ja tietoa hyödyntää osana terveyspalveluiden seurantaa, arviointia ja kehittämistä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Lataa Potilaskokemuksen mittaaminen -opas

Täytä yhteystietosi, niin lähetämme oppaan sähköpostiisi

Tilaan samalla Roidun uutiskirjeen
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kokonaisratkaisu asiakaskokemuksen mittaamiseen terveydenhuollossa

Terveydenhuollon laatu muodostuu monesta tekijästä, ja parhaimmillaan asiakaskokemusta mitataan palvelupolun kaikissa pisteissä huomioiden potilaiden, omaisten ja työntekijöiden kokemus. Asiakaskokemuksen systemaattinen mittaaminen on yksi keskeisistä työkaluista, joilla voidaan varmistaa terveydenhuollon laatu ja kehittää toimintaa vastaamaan eri sidosryhmien odotuksiin ja muuttuvan maailman tarpeisiin. Tyytyväiset terveyspalveluiden käyttäjät ovat uskollisempia ja suosittelevat saamaansa palvelua tuttavilleen todennäköisemmin.

Roidun kokonaispalvelu sisältää:

 • Näyttävän, asiakkaan visuaalisen brändi-ilmeen mukaisen ja käyttäjäystävällisen kyselyn.
 • Monipuolisen, reaaliaikaisen online-raportointityökalun sekä sähköpostiraportoinnit, jotka näyttävät käyttäjäkohtaisesti olennaisen tiedon selkeinä kuvaajina ja mittareina.
 • Tarvittavat integraatiot asiakkaan omiin järjestelmiin kyselyiden lähettämiseksi tai tulosdatan viemiseksi osaksi muita järjestelmiä.
 • Henkilökohtaisen yhteyshenkilön ja ystävällisen tukipalvelun puhelimitse ja sähköpostitse arkipäivisin 8.30-17.
 • Jos palaute kerätään fyysisessä kohtaamispisteessä Roidu tarjoaa tablet-palautelaitteet datayhteyksineen sekä tukevan, asiakkaan visuaalisen ilmeen mukaisesti brändätyn telineen. Palautelaitepalveluun kuuluu ylläpito, huolto ja takuu: Huolehdimme, että palautelaitteet ja -järjestelmä ovat toiminnassa. Jos laite rikkoutuu, korjaamme tai vaihdamme sen ilman lisäkustannuksia.

Monikanavainen potilaskokemuksen mittaaminen

Terveydenhuollon laatu muodostuu monesta tekijästä, ja parhaimmillaan asiakaskokemusta kehitetään palvelupolun kaikissa pisteissä. Terveydenhuollossa on erityisen tärkeää huomioida myös potilaan omaiset. Myös heidän kokemustaan tulee mitata, sillä he ovat asiakkaita siinä missä potilaatkin. Roidu toteuttaa asiakaskokemuksen mittaukset monikanavaisesti. Roidun kätevä kokonaisratkaisu tarjoaa mittaamisen räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaisesti kaikissa niissä kanavissa, missä sitä tarvitaan. Palaute voidaan ohjata Roidun järjestelmään useasta eri lähteestä tai ulkoisesta palvelusta. Asiakkaan kohtaamispisteet kartoitetaan ja kuhunkin kohtaamispisteeseen valitaan sopivin kanava tiedon keräämiselle.

Palautelaitteet ovat erittäin tehokas kanava kerätä spontaania palautetta fyysisen kohtaamisen välittömässä yhteydessä esimerkiksi vastaanottopalveluissa. Asiakkaalle voidaan myös lähettää kyselyt sähköpostitse tai tekstiviestitse. Etävastaanoton jälkeen asiakas voi vastata palvelussa olevaan kyselyyn. Toisinaan on tarpeen kerätä palautetta myös muilla tavoin ja Roidu tarjoaa ratkaisuja, jotka mukautuvat helposti asiakkaan tiedonkeruutarpeisiin. Monikanavainen asiakaskokemuksen mittaaminen tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa asiakkaat heille sopivimmalla tavalla ja takaa siten mahdollisimman kattavan ja monipuolisen asiakaskokemustiedon. Näin vastauksia voidaan kerätä useilla eri tavoilla, mutta tulokset kertyvät yhdeksi kokonaisuudeksi samaan raportointipalveluun.

Potilaskokemustiedon raportointi ja tiedon hyödyntäminen

Onnistunut potilaskokemuksen mittaaminen alkaa siitä, että potilaat ja omaiset voivat antaa palautetta mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti. Roidun projektitiimi auttaa asiakaslähtöisen palautekyselyn suunnittelussa, millä varmistetaan, että palautetta kerätään riittävästi ja että sitä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Parhainkaan palautteen keräämistapa ei voi kuitenkaan hyödyntää saatua palautetta, vaan se vaatii koko organisaation sitoutumista potilaskokemuksen seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Tiedon käsittelemiseksi kannattaa suunnitella prosessi ja nimetä vastuuhenkilöt viemään tietoa eteenpäin ja osaksi muuta tiedolla johtamista. Potilaskokemuksen kehittämiselle kannattaa asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista.

Toiminnan kehittäminen ja päätöksenteko perustuvat tiedolla johtamisen kokonaisratkaisuun. Tärkeää on ottaa potilaskokemuksen seuranta, arviointi ja kehittäminen osaksi kokonaisratkaisua sekä sitouttaa koko henkilökunta kehittämään toimintaa omilla vastuualueillaan. Kun olennaiset tulokset tuodaan selkeästi ja visuaalisesti saataville, on tieto hyödynnettävissä ja asioihin voidaan reagoida nopeasti. Roidun raportointipalvelu auttaa tiedon hyödyntämisessä tarjoamalla organisaation jokaiselle tasolle käyttäjäkohtaiset raportointinäkymät ja raportit tiedontarpeen mukaan. Roidun raportointipalvelun avulla kerätyn tiedon analysointi, käsittely ja hyödyntäminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Tuloksia on mahdollista vertailla alueiden ja toimintojen sisällä sekä organisaatiorajojen yli, jolloin saadaan hyvä kuva onnistumisista ja kehittämiskohteista.

Roidun ratkaisut potilaskokemuksen mittaamiseen

lomake-ikoni
Avoimen palautteen analyysi

Tiedätkö, mistä asiakkaasi antavat palautetta? Tekstipalautteesta kootaan automaattisesti avainsanalista. Avainsanapilvellä esitetään helposti hahmotettavassa muodossa mitkä aiheet tai sanat toistuvat palautteessa usein. Tiedätkö, millaisen asenteen avoin palaute ilmaisee? Tekoäly luokittelee vapaan tekstipalautteen automaattisesti positiiviseksi, negatiiviseksi tai neutraaliksi.
Lue lisää

mittaus-ikoni
Roidu – Paras kysely- ja raportointijärjestelmä

Kokemusdataa voidaan rikastaa viemällä se osaksi organisaation omia mittaristoja tai järjestelmiä (esim. BI-työkalut). Kun asiakas- tai henkilöstökyselyn data yhdistetään rajapinnan kautta muihin tietolähteisiin, voidaan vertailla esimerkiksi asiakaskokemuksen, myynnin hit raten tai asiakasmäärien yhteyttä. Olemme myös toteuttaneet asiakkaillemme integraatioita, jotka yhdistävät CRM-järjestelmän ja kyselyn lähettämisen. Tämä mahdollistaa sen, että kysely triggeröityy valituista kohtaamispisteistä automaattisesti ja lähtee asiakkaalle vastattavaksi.
Lue lisää

lomake-ikoni
Sähköposti- ja tekstiviestikyselyt

Kyselyt voi lähettää vastattavaksi myös sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä. Voit ajastaa sopivan lähetysajankohdan tai tehdä lähetyksen jonkin tapahtuman jälkeen. Kyselyn voi myös upottaa verkkosivulle. Kyselyiden tulosten näyttäminen on mahdollista reaaliajassa nettisivuilla. Roidun rajapinnan avulla voit myös hakea tuloksia mukaan lähetykseen. Tekstiviestit lähtevät koneellisesti joten niitä on helppo lähettää paljon.
Lue lisää

ipad-ikoni
Palautelaitteilla massoittain palautetta

Roidun palautelaitteilla saat arvokasta tietoa asiakastyytyväisyydestä, liiketoiminnan kehityskohteista ja nopeaa reagointia vaativista ongelmista. Kyselyt tyylitellään brändi-ilmeesi mukaisesti, jolloin ne näyttäytyvät raikkaina ja houkuttelevina. Visuaaliset ja käyttäjäystävälliset kyselyt erottuvat ja keräävät paljon vastauksia. Toimitamme myös palautelaitteet edustavasti brändättynä.
Lue lisää

käsi-ikoni
Palautelaite, jota ei tarvitse koskea

Touchless Feedback on palautelaite, jonka avulla asiakkaat voivat kertoa kokemuksestaan palautelaitteeseen koskematta. Palautelaitteen sensorit rekisteröivät palautteen asiakkaan pitäessä kättään valitun vastausvaihtoehdon edessä. Näin mahdollistetaan asiakaskokemuksen mittaaminen hygieenisesti ilman kosketusta missä tahansa ympäristössä.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä suoraan myyntitiimiimme puhelimitse tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voit kertoa tarpeistasi tarkemmin oheisella lomakkeella.

Arttu Viitanen

 • Asiakaskokemusratkaisut
 • 050 545 9598
 • Varaa aika

Lauri Viitanen

 • Nykyiset asiakkaat
 • 050 342 3536
 • Varaa aika

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä: