Työntekijäkokemus kiinteäksi osaksi liiketoimintasi kehitystä

Työntekijäkokemuksen mittaamisen avulla voit parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja uskollisuutta, luoda positiivista työnantajakuvaa sekä lisätä työn tuottavuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta. Tyytyväiset työntekijät sitoutuvat ja suosittelevat työpaikkaansa tuttavilleen todennäköisemmin – lue, miten Roidun kokonaisratkaisu työntekijäkokemuksen monikanavaiseen mittaamiseen auttaa sinua hankkimaan työntekijäymmärrystä sekä kehittämään työtyytyväisyyttä ja työnantajamielikuvaasi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Lataa Työntekijäkokemuksen mittaaminen -opas

Täytä yhteystietosi, niin lähetämme oppaan sähköpostiisi

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Työntekijätyytyväisyys kannattavan liiketoiminnan keskiössä

Tyytyväiset työntekijät tarkoittavat usein myös tyytyväisiä asiakkaita – näin ollen onnistunut työntekijäkokemus on suorassa yhteydessä myös yrityksen liikevaihtoon. Mittaamalla henkilöstösi tyytyväisyyttä kaikilla organisaatiosi tasoilla saat tärkeää informaatiota vahvuuksista ja kehityskohteista. Kun data on laadukasta ja pureksittu valmiiksi helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon, voidaan löydökset viedä helpommin myös käytäntöön strategian ja kehitystoimenpiteiden kautta, esimerkiksi minimoimalla tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä tai vahvistamalla asioita, jotka tekevät organisaatiostasi hyvän paikan työskennellä.

Hyödyntämällä monikanavaista mittaamista, kerrytät kehitystyön pohjana hyödynnettävää työntekijäymmärrystä. Työntekijöiden kuunteleminen viestii henkilöstölle välittämisestä ja heidän mielipiteidensä huomioimisesta. Henkilöstökyselyiden etuna on kattavuus – niiden avulla saadaan palautetta kerättyä koko organisaatiosta. Roidun ratkaisun avulla on myös helppo analysoida raportointia ja tehdä esimerkiksi vertailuja ja suodatuksia tehtäväalueen, palveluiden tai tiimien mukaisesti. 

Roidun kokonaispalvelu työntekijäkokemuksen mittaamiseen sisältää:

 • Näyttävän ja käyttäjäystävällisen kyselyn, joka voidaan brändätä visuaalisen ilmeen mukaisesti.
 • Kyselyn mittaristotyöskentelyn, jolla varmistetaan asiakkaan tarpeisiin soveltuva työtyytyväisyyskysely ja helposti hyödynnettävät, relevantit tulokset.
 • Tiedonkeruun valitulla tavalla
 • Monipuolisen, reaaliaikaisen online-raportointipalvelun sekä sähköpostiraportoinnit, jotka näyttävät käyttäjäkohtaisesti olennaisen tiedon selkeinä kuvaajina ja mittareina.
 • Tarvittavat integraatiot asiakkaan omiin järjestelmiin kyselyiden lähettämiseksi tai tulosdatan viemiseksi osaksi muita järjestelmiä.
 • Henkilökohtaisen yhteyshenkilön ja ystävällisen tukipalvelun puhelimitse ja sähköpostitse.

Monikanavainen, tarpeisiisi mukautuva kokonaisratkaisu työntekijäkokemuksen mittaamiseen

Työntekijäkokemusta mittaavien kyselyiden toteuttamiseen löytyy useita eri tapoja, ja hyödyntämällä Roidun asiantuntijuutta voitkin olla varma siitä, että löydät juuri sinun tarpeitasi vastaavan ratkaisun työntekijätyytyväisyyden mittaamiseen. Työntekijäkokemusta kannattaa mitata koko työsuhteen elinkaaren ajalta – aina hakemusvaiheesta viimeiseen työpäivään saakka. Roidun avulla saat tähän erinomaiset valmiudet: laajempien työntekijätyytyväisyyskyselyiden lisäksi voit mm. hyödyntää lyhempiä pulssikyselyitä haluamillasi aikaväleillä lähetettynä.

Roidun työtyytyäväisyyskyselykokonaisuus voidaan rakentaa hyödyntämällä mm.

 • vastauslinkkejä, jotka lähetetään esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kyselyihin on erittäin helppo vastata mistä tahansa sekä millä tahansa laitteella.
 • osana verkkosivua tai esimerkiksi intranetiä
 • sovelluksen tai ohjelmiston sisällä
 • puhelimella QR-koodin lukemisen jälkeen sekä
 • hyödyntämällä esimerkiksi anonyymiä fiilismittaria, joka voidaan julkaista palautelaitteella ja viedä helposti työntekijöiden vastattavaksi henkilöstön tiloihin.
Roidun palautekyselyt toimivat monikanavaisesti

Kehitä työnantajakuvaasi niin sisäisesti kuin ulkoisestikin

Kilpailu osaajista käy kuumana, ja siksi hyvä työnantajamielikuva onkin entistä tärkeämmässä roolissa – niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Kun henkilöstöä kuunnellaan ja kerätty palaute otetaan osaksi kehitystyötä, sitoutat henkilöstöä puuttumalla epäkohtiin sekä osallistamalla heitä toiminnan kehittämiseen – ja samalla rakennat organisaatiostasi suosittelun arvoista paikkaa työskennellä. Kun kommunikoit kehitystyöstä ja toimenpiteistä myös ulospäin, nostat vetovoimaasi myös potentiaalisten hakijoiden silmissä. Hyvä työnantajabrändi luo myös erinomaisen pohjan loistavalle asiakaskokemukselle.

Roidun kokonaisratkaisu työntekijäkokemuksen mittaamiseen ja analysointiin sisältää mm. helppokäyttöisen raportointipalvelun, josta löydät tarpeisiisi muokatut dashboardit ja kuvaajat, joiden suodattaminen on erittäin yksinkertaista. Voit hyödyntää tuloksia helposti niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä upottamalla niitä esimerkiksi verkkosivuillesi tai intranetiin.

Johda työntekijäkokemuksen kehitystyötä laadukkaan ja ajantasaisen datan avulla

Kun data on laadukasta ja heti saatavilla, on negatiiviseen palautteeseen ja sen juurisyihin helpompi pureutua ja muutoksiin reagoida nopeasti ja oikea-aikaisesti. Kun työntekijätyytyväisyyttä mitataan systemaattisesti, on myös tavoitteiden asetanta sekä niiden toteutumisen seuranta tehokasta. Kun tulokset tuodaan lisäksi osaksi liiketoiminnan muuta mittaristoa, varmistutaan siitä, että henkilöstötyytyväisyys on siellä missä kuuluukin – kannattavan liiketoiminnan ja sen kehitystyön keskiössä.

Palautteen kerääminen on vain ensimmäinen askel. Se, kuinka työntekijäpalaute muutetaan työhyvinvoinniksi ja hyväksi työntekijäkokemukseksi, vaatii paitsi vastuutettujen henkilöiden nimeämistä sekä koko henkilöstön sitoutumista kehitystyöhön oman roolinsa ja tiiminsä sisällä, myös kattavan työntekijäymmärryksen hankkimista. Työntekijäymmärryksen myötä saat mm. tärkeää tietoa siitä, mitä mieltä työntekijäsi ovat sekä mitkä tekijät he kokevat työssään merkitykselliksi.

Olennaista on myös tuoda olennaiset tulokset selkeästi ja visuaalisesti saataville, jolloin tieto hyödynnettävissä ja asioihin voidaan reagoida nopeasti. Roidun raportointipalvelu auttaa tiedon hyödyntämisessä tarjoamalla organisaation jokaiselle tasolle käyttäjäkohtaiset raportointinäkymät ja raportit tiedontarpeen mukaan. Modernien rajapintojen avulla voit lisäksi viedä kerätyn datan osaksi liiketoiminnan muita mittareita sekä ulkoisia BI-järjestelmiä.

Roidu – loistavan työntekijäkokemuksen puolesta

ipad-ikoni

Oikeat työkalut työntekijäkokemuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Roidun kokonaisratkaisulla varmistut siitä, että työntekijätyytyväisyyttä mitataan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti organisaatiosi jokaisella tasolla. Ratkaisumme avulla mittaat työntekijätyytyväisyyden nykytilaa, todennat tehtyjen kehitystoimenpiteiden tehokkuutta, löydät erilaisia syy-seuraussuhteita, raportoit visuaalisten ja helppokäyttöisten dashboardien avulla sekä jaat tietoa tehokkaasti ja läpinäkyvästi niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

mittaus-ikoni

Näköisesi ratkaisu ja yhdessä tehty käyttöönottoprojekti

Kyselyiden ja sisältö sekä dashboard-näkymät kustomoidaan aina haluamallasi tavalla ja brändi-ilmeesi mukaisesti. Toimitamme ratkaisumme toiveitanne kuunnellen, jonka lisäksi mittauskokonaisuutta sekä näkymiä on helppo muokata myös itse niin halutessaan. Asiakaspalvelumme sekä asiantuntijamme ovat apunasi koko asiakkuutesi ajan.

käsi-ikoni

Alan asiantuntijuutta ja suomalaista suunnittelua

Kun Roidun asiantuntija suunnittelee mittauskokonaisuutesi alusta loppuun ja lisäksi ammattitaitoinen asiakaspalvelumme tukee sinua koko asiakkuutesi ajan, voit olla varma siitä, että palautteenkeruusi on mahdollisimman systemaattista sekä tukee tiedolla johtamisen kokonaisuuttasi mahdollisimman tehokkaasti. Osalle tuotteistamme on lisäksi myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -tunnukset.


Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä suoraan myyntitiimiimme puhelimitse tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voit kertoa tarpeistasi tarkemmin oheisella lomakkeella.

Lauri Viitanen

Johan Fabritius

Johan Fabritius