Tekoälyä hyödyntävä avoimen palautteen analyysi

Tiedätkö, mistä asiakkaasi antavat palautetta? Pystytkö tunnistamaan oleellisia asioita sekä relevanttia tietoa, trendejä ja ilmiöitä helposti suuresta datamassasta? Tekoälyä hyödyntävä tekstianalyysimme tekee tämän puolestasi ja tuo tiedon sinulle helposti luettavassa muodossa – lue lisää ja ota yhteyttä!

Tekoälyä hyödyntävä tekstianalyysi tarjoaa edistyksellisen tavan analysoida suuria määriä avointa palautetta ilman manuaalista työtä

Avoin palaute on tärkeä osa mittauskokonaisuutta, antaen vastaajalle vapauden ilmaista mielipiteensä sekä asenteensa vapaasti ja sitä kautta tuoden tuntuvaa lisäsyvyyttä kerättyyn dataan. Kun palautetta kerätään paljon ja eri kosketuspisteistä esimerkiksi tekstiviesti- ja sähköpostikyselyitä, upotettavia kyselyitä ja QR-koodeja sekä fyysisiä palautelaitteita hyödyntämällä, on sanomattakin selvää, että avoimen palautteen manuaalinen luokittelu, analysointi ja jatkohyödyntäminen voi olla hankalaa ja erittäin aikaavievää. Usein se jääkin kokonaan tekemättä ja hyödyntämättä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi olemme kehittäneet lisäpalveluna toteutettavan, tekoälyyn pohjautuvan avoimen palautteen analyysin, joka tuo kerätyn avoimen palautteen sävyjakaumineen kiinteäksi, helposti hyödynnettäväksi osaksi Roidun raportointikokonaisuutta sekä liiketoimintasi mittaristoa.

Avainsanojen kategorisointi ja sanapilvet

Avoimen palautteen analyysi koostaa annetusta palautteesta avainsanojen kategorisoinnin sekä muodostaa sen pohjalta visuaalisen sanapilven, joka helpottaa usein toistuvien sanojen tai aiheiden havaitsemista.

Palautteiden eri sävyjen luokittelu

Tekoälyä hyödyntämällä avoimen palautteen analyysi luokittelee kerätyn palautteen automaattisesti niiden sävyn mukaan asennejakaumalle, jonka avulla kokonaiskuva on helppo hahmottaa nopeasti. Raportointinäkymässä analysoit kokonaiskuvan ja kokonaislukemien lisäksi myös yksityiskohtaisempia osa-alueita vaivattomasti: helppokäyttöisten suodattimien avulla voit keskittyä vain esimerkiksi negatiivisiin palautteisiin tietyssä toimipisteessä.

Avoin palaute näkyväksi ja helposti johdettavaan muotoon

lomake-ikoni

Hyödynnä avoin palaute tehokkaasti ilman manuaalista työtä

Koneoppimiseen pohjautuva tekstianalyysi poimii tehokkaasti avoimesta palautteesta arvokasta tietoa käyttöösi ilman manuaalista työtä. Tekstianalyysin avulla voidaan dataa luokitella helpommin sisäistettävään muotoon sekä jakaa avoin palaute eri asennejakaumiin.

mittaus-ikoni

Tuo lisää syvyyttä kokonaiskuvan analysointiin sanapilvien avulla

Saat lisäpontta kokonaiskuvan analysointiin automaattisesti generoituvien sanapilvien avulla, jotka helpottavat tuntuvasti toistuvien sanojen ja aiheiden havaitsemista.

käsi-ikoni

Reagoi palautteeseen oikea-aikaisesti

Kerätty avoin palaute sanapilvineen yhdessä avainsanojen kategorisoinnin kanssa tuovat loistavan lisän Roidun raportteihin, mahdollistaen mm. tehokkaan ja oikea-aikaisen reagoinnin muutoksiin.


Näillä keinoilla mittaat asiakastyytyväisyyttä luotettavasti ja kattavasti

mittaus-ikoni
Roidu – Paras kysely- ja raportointijärjestelmä

Kokemusdataa voidaan rikastaa viemällä se osaksi organisaation omia mittaristoja tai järjestelmiä (esim. BI-työkalut). Kun asiakas- tai henkilöstökyselyn data yhdistetään rajapinnan kautta muihin tietolähteisiin, voidaan vertailla esimerkiksi asiakaskokemuksen, myynnin hit raten tai asiakasmäärien yhteyttä. Olemme myös toteuttaneet asiakkaillemme integraatioita, jotka yhdistävät CRM-järjestelmän ja kyselyn lähettämisen. Tämä mahdollistaa sen, että kysely triggeröityy valituista kohtaamispisteistä automaattisesti ja lähtee asiakkaalle vastattavaksi.
Lue lisää

lomake-ikoni
Sähköposti- ja tekstiviestikyselyt

Kyselyt voi lähettää vastattavaksi myös sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä. Voit ajastaa sopivan lähetysajankohdan tai tehdä lähetyksen jonkin tapahtuman jälkeen. Kyselyn voi myös upottaa verkkosivulle. Kyselyiden tulosten näyttäminen on mahdollista reaaliajassa nettisivuilla. Roidun rajapinnan avulla voit myös hakea tuloksia mukaan lähetykseen. Tekstiviestit lähtevät koneellisesti joten niitä on helppo lähettää paljon.
Lue lisää

ipad-ikoni
Palautelaitteilla massoittain palautetta

Roidun palautelaitteilla saat arvokasta tietoa asiakastyytyväisyydestä, liiketoiminnan kehityskohteista ja nopeaa reagointia vaativista ongelmista. Kyselyt tyylitellään brändi-ilmeesi mukaisesti, jolloin ne näyttäytyvät raikkaina ja houkuttelevina. Visuaaliset ja käyttäjäystävälliset kyselyt erottuvat ja keräävät paljon vastauksia. Toimitamme myös palautelaitteet edustavasti brändättynä.
Lue lisää

käsi-ikoni
Palautelaite, jota ei tarvitse koskea

Touchless Feedback on palautelaite, jonka avulla asiakkaat voivat kertoa kokemuksestaan palautelaitteeseen koskematta. Palautelaitteen sensorit rekisteröivät palautteen asiakkaan pitäessä kättään valitun vastausvaihtoehdon edessä. Näin mahdollistetaan asiakaskokemuksen mittaaminen hygieenisesti ilman kosketusta missä tahansa ympäristössä.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä suoraan myyntitiimiimme puhelimitse tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voit kertoa tarpeistasi tarkemmin oheisella lomakkeella.

Lauri Viitanen

Johan Fabritius

Johan Fabritius