Roidu Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Roidu Oy
Hatanpään valtatie 2 a
33100 Tampere
Suomi
+358 20 771 0870
(jäljempänä ”me” tai ”Roidu”)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Alex Jantunen, Roidu Oy
Osoite: Hatanpään valtatie 2 a, 33100 Tampere, Suomi
Puhelinnumero: +358 20 771 0870
info@roidu.com

3. Rekisterin nimi

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimuksen täytäntöönpaneminen ja Roidun oikeutettu etu (esim. asiakassuhteiden hallinnointi, laskutus, suoramarkkinointi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: tuotteidemme ja palveluidemme toimitus ja kehitys, sopimukseen perustuvien ja muiden oikeuksiemme sekä lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen, asiakassuhteen hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaiden kanssa, markkinointitapahtumien järjestäminen, asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten potentiaalisen asiakkaan käyttäytymisen analysointi ja profilointi, sähköinen ja suoramarkkinointi, mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.
Käytämme automatisoitua päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan rekisteröityjen verkkokäyttäytymistä ja kulutustottumuksia sekä luomaan profiileja tietoihin perustuen. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palveluidemme kehittämisessä.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakas- ja markkinointirekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaamme, heidän työntekijöidensä tai muiden rekisteröityjen tietoja (kuten koulutuksiimme ja tapahtumiimme osallistuvat henkilöt):
Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten yrityksen nimi ja y-tunnus sekä yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot, asuinmaa, käytössä oleva kieli, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, rooli/titteli sekä ammatilliset kiinnostuksen kohteet;
Rekisteröidyn tiliin ja käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot kuten Roidu-tiliin liittyvät tiedot, ohjelmiston käyttöoikeuksien tiedot, pääsyoikeustiedot;
Tapahtumien ja koulutuksien osallistujatiedot kuten nimi, tapahtuman päivämäärä ja sijainti, ruoka-ainerajoitteet (kerätään vain rekisteröidyn suostumuksella);
Rekisteröidyn itsensä Roidun palveluissa antamat tiedot kuten verkkolomakkeella annetut tiedot, verkossa ja keskustelupalstoilla sekä postauksissa käydyt keskustelut, profiilitiedot ja palaute;
Rekisteröidyn palvelun ja nettisivun käyttöä koskevat tiedot, joita käytetään profilointitarkoituksessa kuten nettisivut ja palvelut joissa on vierailtu, vierailujen kesto, nettisivuilla ja palveluissa tapahtunut toiminta;
Tekniset tiedot koskien rekisteröidyn päälaitteita kuten IP-osoite, MAC-osoite ja käyttöjärjestelmä;
Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

6. Mistä saamme henkilötietoja?

Saamme henkilötietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, asiakasyritykseltä jossa rekisteröity työskentelee sekä jälleenmyyjiltämme.

Saamme henkilötietoja potentiaalisista asiakkaista ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, jälleenmyyjiltämme ja konserniyhtiöiltämme, hakupalveluista, sanomalehdistä ja muista uutislähteistä, ammatillisista sosiaalisen median verkostoista, yhteystietojen tarjoajilta ja yhtiön nettisivuilta.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoituksien mukaisesti henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista lähteistä saatujen tietojen ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Käsittelemme tietoja itse ja käytämme lukuumme toimivia alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme esim. tarjoamalla tukea ja ylläpitoa asiakkaillemme, ylläpitämällä pilvipalveluitamme, markkinointipalveluitamme ja IT-ympäristöämme sekä tarjoamalla laitteistot ja verkkoyhteydet tuotteillemme ja palveluillemme.

Luovutamme henkilötietoja jälleenmyyjillemme. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pakottavista syistä.
Siirrämme ja luovutamme asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Yhdysvaltoihin. Olemme huolehtineet tietojen siirtoon ja luovuttamiseen liittyvistä asianmukaisista suojatoimista. Käytämme EU-komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai Privacy Shield-järjestelmää.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Vain niillä työntekijöillämme, joilla työtehtäviensä puolesta on velvollisuus käsitellä asiakastietoja, on pääsy henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään ja säilytetään asiakassuhteen ajan ja niin kauan kuin tarjoamme palveluita, ja asiakassuhteen tai palveluntarjoamisen päättymisen jälkeen kolme (3) vuotta. Henkilötiedot koskien potentiaalisia asiakkaitamme poistetaan tai päivitetään, kun niiden todetaan olevan vanhentuneet taikka todettaessa, että mainonta ei tavoita rekisteröityä.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja, ottaen huomioon käsittelyn tarkoituksen. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Kuinka käytämme evästeitä ja mihin tarkoituksiin?

Roidu hyödyntää evästeitä ja muuta jäljittämiseen sovellettavaa teknologiaa tehdäkseen palveluksensa käyttäjäystävällisemmäksi ja tarjotakseen parempaa ja räätälöidympää sisältöä nettisivulla vierailusi aikana sekä käyttäessäsi Roidun tarjoamia tuotteita.

Käytämme Google Analytics’iä, Google AdWords’iä ja Leadfeeder-työkalua tietyissä palveluissamme ymmärtääksemme paremmin miten käyttäjämme toimivat palveluissamme. Voit ottaa Google Analyticsin pois käytöstä täältä, Google AdWords’in täältä ja Leadfeeder’in täältä.

Monet nettiselaimet antavat Sinulle vaihtoehdon estää kolmansien osapuolien tarjoamat evästeet. Tämän valinnan ollessa päällä verkkoselain sallii ainoastaan sen verkkopalvelun, jota käytät, tallentaa evästeitä laitteeseesi. Tämä valinta on tehtävissä verkkoselaimen asetuksista (ja se estää kaikkien kolmansien osapuolien evästeiden toiminnan).

Voit poistaa verkkoselaimesi evästevälimuistin verkkoselaimesi asetuksista. Evästeen poistaminen tuhoaa yksilöllisen tunnisteen, joka on tallentunut selaimesi välimuistiin, ja siihen liittyvän verkon käyttöä kuvaavan profiilisi. Evästevälimuistin poistaminen ei estä uusien evästeiden tallentumista tulevaisuudessa.

10. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa tai muuttaa suostumuksesi niissä tapauksissa, kun tietojen käsittely on perustunut antamaasi suostumukseen.

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 alkaen) oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä sinulle koneluettavassa vakiomuodossa, mikäli tietojesi käsittely on perustunut suostumukseesi tai välillämme tehtyyn sopimukseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa profilointia ja muita itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus vastustaa profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

12. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville nettisivuillemme ja viittauksen muutospäivämäärään. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla kotisivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti sivuillamme, jotta olet tietoinen mahdollisista muutoksista.