Roidu yrityksenä

Tarjoamme asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen mittaamiseen ja johtamiseen liittyviä ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää toimintaansa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Roidu on kasvava ohjelmistoyritys, jolla on vankka asema kokemustiedon mittaamisessa Suomessa. Kehitämme palveluitamme asiakkaitamme kuunnellen. Panostamme jatkuvaan tuotekehitykseen, ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen sekä tyytyväisiin työntekijöihin. Roidu on perustettu vuonna 2008.

Roidun tarkoitus

Haluamme olla osaltamme rakentamassa suomalaisille kokonaisvaltaista hyvinvointia ja edistämässä osallisuutta sekä vaikuttavuutta. Tiedolla johtamisen avulla organisaatiot voivat keskittyä asiakkaille merkityksellisten asioiden kehittämiseen ja tehdä toiminnasta asiakaslähtöistä. Roidun monikanavaisen ratkaisun avulla nähdään reaaliaikainen asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen tilannekuva.

Roidun arvot

Hyväksymme
Hyväksymme toisemme, toistemme ajatukset ja näkökulmat.
Hyväksynnän kautta olemme rohkeita ja kehitymme.
Hyväksymme myös epäonnistumiset ja olemme rehellisiä.

Olemme kiinnostuneita
Välitämme toisistamme, hyvinvoinnista ja asiakkaista.
Tunnemme asiakkaat, alan ja toisemme.
Kehitämme ja vahvistamme asiantuntijuuttamme jatkuvasti oppien.

Teemme laadulla ja asiakaslähtöisesti
Kuuntelemme ja tarkennamme, jotta ymmärrämme toisiamme ja asiakkaitamme.
Pohdimme yhdessä vaikeisiin asioihin yksinkertaisia ratkaisuja.
Toteutamme laadulla meitä ja asiakasta helpottavia ratkaisuja.

Roidun tarina

Roidun tarina sai alkunsa vuonna 2008, kun markkinoilta huomattiin puuttuvan helppo ja nopea tapa kerätä kohdennettua asiakaspalautetta digitaalisesti. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin tuolloin pääsääntöisesti paperisilla palautelomakkeilla tai laajoilla kyselytutkimuksilla 1-2 vuoden välein. Asiakkaan antama huono arvio esimerkiksi terveysasemalla saattoi johtua lukuisista asioista: pitkästä jonotusajasta, täydestä parkkipaikasta tai negatiivisesta kohtaamisesta lääkärin kanssa. Mutta koska vastauksia ei kohdennettu palvelukohtaisesti, oli asioiden korjaaminen organisaatiossa lähes mahdotonta. Jatkuvalle ja reaaliaikaiselle palautteen keräämiselle oli selvää tilausta.

Ensimmäiset tablet-tietokoneet tulivat markkinoille vuonna 2010. Uusi laiteinnovaatio mahdollisti uusia viestintäratkaisuja ja Roidu ryhtyikin ensimmäisten joukossa toteuttamaan julkisiin tiloihin tablettipohjaisia asiakaspalautekyselyitä. Tabletit asennettiin lattia- ja pöytätelineisiin, jolloin palautteen kerääminen tapahtui samassa toimipisteessä ja välittömästi kuin itse asiointi. Ohjelmistoja ja telineitä on vuosien varrella kehitetty uusien innovaatioiden myötä ja asiakasyritysten tarpeita kuunnellen.

Tablet-laitteiden jälkeen Roidun palveluvalikoima on kasvanut myös kohdennettuihin sähköposti- ja tekstiviestikyselyihin, QR-koodilla vastattaviin, sovelluksiin upotettaviin tai verkkosivustoille toteutettaviin kyselyihin. Eri palautekanavista kerätty tieto saadaan yhtenäiseen ja monipuoliseen raportointiin.

Alusta lähtien on ollut selvää, että asiakasyrityksille tulee rakentaa tarvelähtöisesti kokonaisuus kokemustiedolla mittaamiseen suurimman mahdollisen hyödyn takaamiseksi. Kysymykset ja käytettävät palautekanavat valitaan aina toteutuskohteen ja tavoitteiden perusteella. Roidun ratkaisu on helppo istuttaa osaksi tiedolla johtamisen kokonaisratkaisua. Roidu on palvellut kunta-alan asiakkaita jo lähes kymmenen vuoden ajan.