Tekstiviesti- ja sähköpostikyselyt monikanavaisen kokemustiedon keräämisen kulmakivinä

Tehosta kilpailukykyäsi kattavan ja tehokkaan, monikanavaisen palautteenkeruukokonaisuuden sekä Roidun ammattilaisten avulla – lue lisää tekstiviesti- ja sähköpostikyselyistämme alta ja pyydä tarjous!

Tekstiviesti- ja sähköpostikyselyt – tehokas kanava niin kokonaisvaltaisen potilaskokemuksen kuin esimerkiksi työntekijätyytyväisyydenkin mittaamiseen

Mitataksesi asiakastyytyväisyyttä koko asiakkuuden elinkaaren ajalta tai esimerkiksi työntekijöidesi sitoutuneisuutta mahdollisimman systemaattisesti sekä kattavasti, on kokonaisuuden tehokkaan toteutuksen kannalta tärkeää hyödyntää fyysisten palautelaitteiden sekä upotettavien kyselyiden ja QR-koodien lisäksi myös muita monikanavamahdollisuuksia, kuten tekstiviesti- ja sähköpostikyselyitä.

Heti palvelun käyttämisen jälkeen lähetettäviä tekstiviestejä tai vaikkapa kvartaaleittain lähteviä sähköpostikyselyitä mittauskokonaisuudessasi hyödyntämällä saat mahdollisuuden tehokkaasti laajentaa tietouttasi asiakkaasi tai työntekijäsi tyytyväisyydestä sekä mahdollisista pinnan alla kytevistä kehityskohdista: voit esimerkiksi kysyä erilaisia asioita riippuen siitä, kuinka kauan yrityksen ja asiakkaan välisestä interaktiosta on. Näin lisäät tuntuvasti kokemustiedon läpinäkyvyyttä koko asiakas- tai työntekijäsuhteen elinkaaren ajalta, sekä varmistut tarpeeksi laajaan, todellisuutta mahdollisimman hyvin kuvaavaan dataan pohjautuvan kokonaiskuvan muodostumisesta.

Tulokset paranivat kaikilla mittareilla. Aiemmin kyselyiden lähettäminen ja takaisin saaminen oli työlästä ja hidasta, ja pahimmillaan tulos oli jo vanhentunut saapuessaan analysoitavaksi. Moderni ratkaisu mahdollistaa asiakaskokemuksen reaaliaikaisen seurannan ja kehittämisen, joten heikkojen tulosten taustalla olevat juurisyyt voidaan selvittää ja niihin voidaan puuttua nopeasti.

Jani Nurisalo, myynti- ja markkinointijohtaja, Esperi Care. Lue koko asiakastarina täältä.


Roidun tarjoaman avoimen rajapinnan avulla voit myös integroida tekstiviesti- ja sähköpostikyselypalvelun ulkoisiin järjestelmiisi – tätä toiminnallisuutta voidaan hyödyntää mm. erilaisten triggereiden rakentamisessa, joiden avulla voit automatisoida kyselyiden lähetyksen asiakkaan suoritettua jonkin tietyn toiminnon, kuten vastaanottokäynnin tai tapaamisen.

Kaikki vastaukset tallentuvat kokonaispalveluun sisältyvään Roidun raportointijärjestelmään reaaliaikaisesti, ja ne ovat nähtävissä kaikissa ennaltamääritellyissä raporteissa heti, kun vastaus on annettu. Tarvittaessa vastaukseen voi liittää hälytyksen, jos esimerkiksi huomataan poikkeus asiakaskokemuksessa – reagoimalla heti voit onnistua kääntämään asiakkaan huonon kokemuksen positiiviseksi.

Miksi Roidun tekstiviesti- ja sähköpostikyselyt?

ipad-ikoni

Kehitä potilaskokemusta kokonaisvaltaisesti

Hyödyntämällä tekstiviesti- ja sähköpostikyselyitä mittauskokonaisuudessasi voit varmistua siitä, että niin potilaan kuin esimerkiksi läheistenkin näkökulma otetaan mahdollisimman tehokkaasti huomioon. Lisäksi voit mm. todentaa hoidon tehokkuutta esimerkiksi kysymällä asiakkaasi voinnista tietyn ajan jälkeen hoidon toteutuksesta. Ääritapauksissa kyselyt voivat auttaa tunnistamaan myös esimerkiksi mahdollisia hoitovirheitä sekä niiden korrelaatioita erilaisiin tekijöihin kuten vaikkapa resursointiin.

mittaus-ikoni

Paranna työntekijöidesi tyytyväisyyttä sekä liiketoimintasi kilpailukykyä

Roidun tekstiviesti- ja sähköpostikyselyt ovat arvokas työkalu asiakaskokemusdatan keruun lisäksi työntekijäkokemuksen mittaamisessa. Kyselyiden sisältö määritetään aina juuri sinun yrityksellesi ja tilanteellesi sopivaksi ja lähetys ajoitetaan tarpeen mukaan esimerkiksi kuukausittaiseksi tai kvartaalittaiseksi. Kerätty data siirtyy reaaliajassa Roidun raportointipalveluun, josta voit integroida sen helposti kiinteäksi osaksi esimerkiksi liiketoimintasi mittaristoa.

käsi-ikoni

Asiantuntijamme apunasi kokonaisratkaisusi rakentamisessa

Kun Roidun asiantuntija suunnittelee mittauskokonaisuutesi alusta loppuun, voit olla varma siitä, että palautteenkeruusi on mahdollisimman systemaattista sekä tukee liiketoimintasi tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti. Suomenkielinen, ammattitaitoinen asiakaspalvelumme on lisäksi tukenasi koko asiakkuutesi ajan.


Näillä keinoilla mittaat asiakastyytyväisyyttä luotettavasti ja kattavasti

lomake-ikoni
Avoimen palautteen analyysi

Tiedätkö, mistä asiakkaasi antavat palautetta? Tekstipalautteesta kootaan automaattisesti avainsanalista. Avainsanapilvellä esitetään helposti hahmotettavassa muodossa mitkä aiheet tai sanat toistuvat palautteessa usein. Tiedätkö, millaisen asenteen avoin palaute ilmaisee? Tekoäly luokittelee vapaan tekstipalautteen automaattisesti positiiviseksi, negatiiviseksi tai neutraaliksi.
Lue lisää

mittaus-ikoni
Roidu – Paras kysely- ja raportointijärjestelmä

Kokemusdataa voidaan rikastaa viemällä se osaksi organisaation omia mittaristoja tai järjestelmiä (esim. BI-työkalut). Kun asiakas- tai henkilöstökyselyn data yhdistetään rajapinnan kautta muihin tietolähteisiin, voidaan vertailla esimerkiksi asiakaskokemuksen, myynnin hit raten tai asiakasmäärien yhteyttä. Olemme myös toteuttaneet asiakkaillemme integraatioita, jotka yhdistävät CRM-järjestelmän ja kyselyn lähettämisen. Tämä mahdollistaa sen, että kysely triggeröityy valituista kohtaamispisteistä automaattisesti ja lähtee asiakkaalle vastattavaksi.
Lue lisää

lomake-ikoni
Sähköposti- ja tekstiviestikyselyt

Kyselyt voi lähettää vastattavaksi myös sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä. Voit ajastaa sopivan lähetysajankohdan tai tehdä lähetyksen jonkin tapahtuman jälkeen. Kyselyn voi myös upottaa verkkosivulle. Kyselyiden tulosten näyttäminen on mahdollista reaaliajassa nettisivuilla. Roidun rajapinnan avulla voit myös hakea tuloksia mukaan lähetykseen. Tekstiviestit lähtevät koneellisesti joten niitä on helppo lähettää paljon.
Lue lisää

käsi-ikoni
Palautelaite, jota ei tarvitse koskea

Touchless Feedback on palautelaite, jonka avulla asiakkaat voivat kertoa kokemuksestaan palautelaitteeseen koskematta. Palautelaitteen sensorit rekisteröivät palautteen asiakkaan pitäessä kättään valitun vastausvaihtoehdon edessä. Näin mahdollistetaan asiakaskokemuksen mittaaminen hygieenisesti ilman kosketusta missä tahansa ympäristössä.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä suoraan myyntitiimiimme puhelimitse tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voit kertoa tarpeistasi tarkemmin oheisella lomakkeella.

Lauri Viitanen

Johan Fabritius

Johan Fabritius