Kehitä myyntiäsi reaaliaikaisen asiakaskokemustiedon avulla

Roidun tarjoama myynnin arviointityökalu on tietolähteesi myynnin laadun seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Sen avulla tehostat myyntiä, taklaat haasteita havaitsemalla myyjäkohtaiset kehityskohteet, lisäät asiakastyytyväisyyttä sekä autat myyntitiimiä onnistumaan.

Myynnin kehittäminen

Onnistuneita kauppoja ja parempaa asiakaspalvelua reaaliaikaisella tiedolla

Monikanavainen asiakaskokemustiedon kerääminen sekä esimerkiksi myyjäkohtainen NPS-mittaus ovat avainasemassa myyntisi kehittämisessä: oli kyse sitten fyysisistä tai digitaalisista kohtaamispisteistä, oikein ajoitetut asiakaskokemuskyselyt tuovat arvokasta tietoa siitä, miten esimerkiksi yksittäinen myyjä, myymälä tai vaikkapa verkkopalvelu ovat tehtävässään onnistuneet, ja mitä mahdollisia kehityskohtia on kohtaamisessa noussut esiin.

Roidun ratkaisujen avulla voit varmistua siitä, että keräät ajantasaista dataa myyntisi nykytilasta sekä arvokasta tietoa siitä, miten voit auttaa myyntiäsi onnistumaan. Avaimet käteen-ratkaisuna toteutettu, tarpeisiisi räätälöity kokonaispalvelumme yhdessä asiantuntijoidemme tuella auttaa sinua varmistumaan siitä, että kerätty data on paitsi laadukasta, myös helposti hyödynnettävää – lue lisää ja ota yhteyttä!

Roidun kokonaispalvelu sisältää:

 • Näyttävät ja käyttäjäystävälliset kyselyt, joka voidaan brändätä asiakkaan visuaalisen ilmeen mukaisesti.
 • Kyselyn mittaristotyöskentelyn, jolla varmistetaan asiakkaan tarpeisiin soveltuva toteutus ja palvelun istuttaminen osaksi asiakkaan toimintaprosessia
 • Monipuolisen, reaaliaikaisen online-raportointipalvelun sekä sähköpostiraportoinnit, jotka näyttävät käyttäjäkohtaisesti olennaisen tiedon selkeinä kuvaajina ja mittareina.
 • Tarvittavat integraatiot asiakkaan omiin järjestelmiin kyselyiden lähettämiseksi tai tulosdatan viemiseksi osaksi muita järjestelmiä.
 • Henkilökohtaisen yhteyshenkilön ja ystävällisen tukipalvelun puhelimitse ja sähköpostitse.
  Maskun asiakaspalautekysely
  “Pelkillä hymynaamoilla ei saatu tarpeeksi hyvää dataa. Minulla oli aivan selkeä visio siitä, mitä tehokkaaseen myynnin johtamiseen tarvitsemme, millä tavalla haluan myyjiä mitata ja ennen kaikkea auttaa kehittymään. Kaikilla muilla palveluntarjoajilla tarjooma oli vain osa ratkaisua eikä riittävää muutoskykyä perusratkaisuihin löytynyt. Roidu oli ainoa joka pystyi vastaamaan vaatimuksiin ja tarpeisiin kustannustehokkaasti”
  Topi Nieminen, myyntijohtaja
  Maskun Kalustetalo

  Myynnin arviointityökalu datapohjaiseen kehitystyöhön

  Myynnin arviointityökalu tuo asiakkaiden äänen osaksi myynnin ja tarjottujen ratkaisujen ja tuotteiden kehittämistä. Seuranta antaa realistisen ja yhtäläisen käsityksen myynnin haasteista, toiminnasta ja sujuvuudesta. Arviointityökalu tarjoaa myös mahdollisuuden korjata suuntaa kyseisen asiakkaan kanssa ja viedä kauppa onnistuneesti maaliin.

  Toteutus tapahtuu kahdessa vaiheessa: myyjä täyttää myyntikäyntinsä päätteeksi itsearvion tapaamisesta ja lisää loppuun asiakkaan puhelinnumeron, mikä lähettää kyselyn automaattisesti asiakkaalle vastattavaksi. Itsearvion tarkoituksena on paitsi kehittää myyjän omia myyntitaitoja ja oppia arvioimaan realistisesti suoriutumistaan, myös kertoa myyjän asiantuntemuksesta ja valmistautumisesta myynnin johdolle. Asiakas taas saa mahdollisuuden kertoa kokemuksestaan sekä sen, vastaako tarjottu ratkaisu odotuksia.

  Samaa ratkaisua voidaan käyttää myös esimerkiksi arvioimaan asiakaskäyntejä tai projektipalavereiden onnistumista. Esimerkiksi Pirkanmaan TE-toimisto on ottanut ratkaisumme käyttöönsä arvioimaan asiantuntijoidensa kohtaamista yhteistyöyritysten kanssa. Roidun ratkaisu on helppo muokata ja istuttaa osaksi asiakkaan toimintaprosessia.

  Roidun palautekyselyt toimivat monikanavaisesti

  Myyjäkohtainen NPS-mittaus pohjana myyjien osaamisen kehittämistyössä

  Myyjäkohtaisen NPS-mittauksen avulla keräät tärkeää dataa siitä, miten hyvin myyjä on onnistunut ja miten asiakas on myyntitilanteen kokenut. Data kerätään ja on hyödynnettävissä reaaliajassa, ja lisäksi helppokäyttöinen raportointiympäristö mahdollistaa myyjä- ja myymäläkohtaisten raportoinnin, nopean syy-seuraussuhteiden löytämisen sekä antaa avaimet nopeaan reagointiin mikäli muutoksia esiintyy. Saat tärkeää informaatiota mahdollisista kehityskohdista, joita työstämällä nostat myyntisi sekä asiakaskokemuksesi uudelle tasolle.

  Yhdistämällä myyjäkohtaista NPS-dataa esimerkiksi siihen, mitä tuotetta asiakas on tullut myymälästä hakemaan, saadaan tietoa paitsi eri kategorioiden kysynnästä, myös siitä, miten hyvin myyjä on tuotekategoriatasolla onnistunut. Tulosten avulla voidaan löytää esimerkiksi lisäkoulutustarpeita; myyjiä, joiden osaamisen hyödyntäminen vertaiskoulutuksessa toisi siihen tuntuvaa lisäarvoa, tai esimerkiksi uusia lisämyyntimahdollisuuksia tuotekategoriakohtaisesti.

  Kun myyjäkohtainen mittaus tuodaan lisäksi osaksi liiketoiminnan muuta mittaristoa, ja sitä hyödynnetään esimerkiksi palkitsemisjärjestelmän suunnittelussa, sitouttaa se myyjiä toiminnan kehittämiseen tehokkaasti. Tiedon jakaminen ja selkeät, kaikille tasapuoliset prosessit tulosten läpikäynnissä sekä jatkohyödyntämisessä tuovat kehitystyöhön systematiikkaa sekä kannustavuutta, jotka auttavat myyjiä onnistumaan heidän uransa jokaisessa vaiheessa.

  Asiakaskokemuksen mittaaminen myös digitaalisen myynnin tukena

  Myynti ei nykyään rajoitu enää ainoastaan myymälöihin tai asiakaskäynteihin, vaan digitaalisten alustojen kehitys on tuonut omat lisämausteensa onnistuneeseen myyntityöhön. Tiedätkö, mitä asiakkaasi verkkokaupastasi hakevat ja miten hyvin he hakemansa sieltä löytävät? Millainen verkkokauppasi tai applikaatiosi käyttökokemus oli? Miten hyvin tuotteen toimitus sujui? Vierailiko asiakkaasi verkkosivustollasi ennen myymälässä tehtyä ostopäätöstä?

  Hyödyntämällä monikanavaistan asiakaskokemuksen mittaamista, saat elintärkeää tietoa siitä, miten asiakkaasi käyttäytyvät, millaista tietoa he hakevat ja miten hyvin he vastaukset verkkopalvelustasi löytävät. Voit hyödyntää kyselyissä eri ostopolun vaiheisiin ajoitettuja sähköposti- ja tekstiviestikyselyitä, verkkopalveluun tai esimerkiksi chatiin upotettuja kyselyitä tai esimerkiksi tekoälypohjaista avoimen palautteen analyysia. Saatuja tuloksia voit hyödyntää esimerkiksi hakukoneoptimoidun sisällön suunnittelussa, chatbotin kouluttamisessa, verkkopalvelun kehittämisessä, uusasiakashankinnassa tai olemassaolevien asiakkaiden pysyvyyden kehittämisessä – oli kyse sitten digitaalisista tai fyysisistä kohtaamispisteistä, auttaa oikein suunniteltu asiakaskokemuksen mittauskokonaisuus sinua palvelemaan asiakkaitasi parhaalla mahdollisella tavalla ostopolun jokaisessa vaiheessa.

  Roidun palautekyselyt toimivat monikanavaisesti

  Roidun ratkaisut myyntisi kehittämiseen

  lomake-ikoni
  Avoimen palautteen analyysi

  Tiedätkö, mistä asiakkaasi antavat palautetta? Tekstipalautteesta kootaan automaattisesti avainsanalista. Avainsanapilvellä esitetään helposti hahmotettavassa muodossa mitkä aiheet tai sanat toistuvat palautteessa usein. Tiedätkö, millaisen asenteen avoin palaute ilmaisee? Tekoäly luokittelee vapaan tekstipalautteen automaattisesti positiiviseksi, negatiiviseksi tai neutraaliksi.
  Lue lisää

  mittaus-ikoni
  Roidu – Paras kysely- ja raportointijärjestelmä

  Kokemusdataa voidaan rikastaa viemällä se osaksi organisaation omia mittaristoja tai järjestelmiä (esim. BI-työkalut). Kun asiakas- tai henkilöstökyselyn data yhdistetään rajapinnan kautta muihin tietolähteisiin, voidaan vertailla esimerkiksi asiakaskokemuksen, myynnin hit raten tai asiakasmäärien yhteyttä. Olemme myös toteuttaneet asiakkaillemme integraatioita, jotka yhdistävät CRM-järjestelmän ja kyselyn lähettämisen. Tämä mahdollistaa sen, että kysely triggeröityy valituista kohtaamispisteistä automaattisesti ja lähtee asiakkaalle vastattavaksi.
  Lue lisää

  lomake-ikoni
  Sähköposti- ja tekstiviestikyselyt

  Kyselyt voi lähettää vastattavaksi myös sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä. Voit ajastaa sopivan lähetysajankohdan tai tehdä lähetyksen jonkin tapahtuman jälkeen. Kyselyn voi myös upottaa verkkosivulle. Kyselyiden tulosten näyttäminen on mahdollista reaaliajassa nettisivuilla. Roidun rajapinnan avulla voit myös hakea tuloksia mukaan lähetykseen. Tekstiviestit lähtevät koneellisesti joten niitä on helppo lähettää paljon.
  Lue lisää

  Ota yhteyttä

  Voit olla yhteydessä suoraan myyntitiimiimme puhelimitse tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voit kertoa tarpeistasi tarkemmin oheisella lomakkeella.

  Lauri Viitanen

  Johan Fabritius

  Johan Fabritius