Työhyvinvoinnin kehittäminen

Mittaamalla työhyvinvointia jatkuvasti keräät täsmällistä tietoa esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyydestä, työpaikan kehityskohteista sekä esimiestyöstä. Työhyvinvoinnin mittaaminen auttaa parantamaan henkilöstön tyytyväisyyttä ja uskollisuutta sekä lisäämään työn tuottavuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta.

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Kätevä kokonaisratkaisu työhyvinvoinnin mittaamiseen

Jatkuvan, reaaliaikaisen työhyvinvoinnin mittaamisen avulla voi parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja uskollisuutta, luoda positiivista työnantajakuvaa sekä lisätä työn tuottavuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta. Hyvä henkilöstökokemus tarttuu, ja tyytyväiset työntekijät suosittelevat työpaikkaansa tuttavilleen todennäköisemmin.

Ketterät kyselyt viestivät henkilöstölle paitsi välittämisestä myös heidän mielipiteidensä huomioimisesta. Samalla edistetään työhyvinvointia, osaamisen kehittämistä, työurien pidentämistä, sairauspoissaolojen vähentämistä ja tuottavuuden lisäämistä.

Roidun kokonaispalvelu sisältää

 • Näyttävän ja käyttäjäystävällisen kyselyn, joka voidaan brändätä asiakkaan visuaalisen ilmeen mukaisesti.
 • Kyselyn mittaristotyöskentelyn, jolla varmistetaan asiakkaan tarpeisiin soveltuva työtyytyväisyyskysely ja helposti hyödynnettävät, relevantit tulokset.
 • Tiedonkeruun valitulla tavalla
 • Monipuolisen, reaaliaikaisen online-raportointipalvelun sekä sähköpostiraportoinnit, jotka näyttävät käyttäjäkohtaisesti olennaisen tiedon selkeinä kuvaajina ja mittareina.
 • Tarvittavat integraatiot asiakkaan omiin järjestelmiin kyselyiden lähettämiseksi tai tulosdatan viemiseksi osaksi muita järjestelmiä.
 • Henkilökohtaisen yhteyshenkilön ja ystävällisen tukipalvelun puhelimitse ja sähköpostitse arkipäivisin 8.30-17.

Monikanavainen henkilöstökokemuksen mittaaminen

Työhyvinvointikyselyt voidaan tehdä sähköisinä kyselyinä, joihin henkilöstö voi vastaa avaamalla hänelle lähetetyn vastauslinkin. Linkit voidaan lähettää joko sähköpostilla tai tekstiviestillä. Työhyvinvointikyselyt voidaan myös upottaa esimerkiksi intranetistä vastattavaksi. Näin annettuihin vastauksiin voidaan kätevästi liittää myös taustatietoja ilman, että niitä tarvitsee erikseen vastaajalta kysyä. Toisinaan voi olla tarve kerätä palaute henkilöstöltä myös muilla tavoin ja Roidu tarjoaa ratkaisuja, jotka mukautuvat helposti erilaisiin tiedonkeruutarpeisiin. Näin henkilöstökokemuksia ja palautteita voidaan kerätä useilla eri tavoilla, mutta tulokset kertyvät yhdeksi kokonaisuudeksi samaan raportointipalveluun.

Roidun työhyvinvointikysely voidaan julkaista

 • vastauslinkillä tietokoneella tai puhelimella, esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä lähetettynä,
 • osana verkkosivua, intranetiä,
 • sovelluksen tai ohjelmiston sisällä
 • puhelimella QR-koodin lukemisen jälkeen sekä
 • lisäksi anonyymi fiilismittari voidaan julkaista palautelaitteella ja viedä helposti työntekijöiden vastattavaksi henkilöstön tiloihin.

Työhyvinvointitiedon hyödyntäminen

Onnistunut työhyvinvoinnin mittaaminen alkaa siitä, että henkilöstö voi antaa palautetta mahdollisimman vaivattomasti ja luottaa siihen, että kerätyllä tiedolla on painoarvoa toiminnan kehittämisessä. Roidun asiantuntijat auttavat oikeanlaisen työhyvinvointikyselyn, toteutustavan ja mittariston suunnittelussa, millä varmistetaan, että tietoa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Palautteen kerääminen on kuitenkin vain ensimmäinen askel. Se, kuinka henkilöstöpalaute muutetaan työhyvinvoinniksi ja hyväksi henkilöstökokemukseksi, on avainasemassa. Jatkuva henkilöstökokemuksen mittaaminen mahdollistaa tavoitteiden määrittelemisen, muutosten seuraamisen ja tuloksilla johtamisen halki koko organisaation. Näin autat koko henkilöstöä saavuttamaan todellisen potentiaalinsa.

Olennaista on ottaa henkilöstökokemustieto osaksi liiketoiminnan kehittämistä ja päätöksentekoa sekä sitouttaa koko henkilökunta kehittämään työyhteisön hyvinvointia omilla vastuualueillaan. Vain näin työhyvinvoinnin mittaamisella saavutetaan kaikki hyödyt. Kun olennaiset tulokset tuodaan selkeästi ja visuaalisesti saataville, on tieto hyödynnettävissä ja asioihin voidaan reagoida nopeasti. Roidun raportointipalvelu auttaa tiedon hyödyntämisessä tarjoamalla organisaation jokaiselle tasolle käyttäjäkohtaiset raportointinäkymät ja raportit tiedontarpeen mukaan. Roidun ratkaisu on helppo istuttaa osaksi tiedolla johtamisen kokonaisratkaisuasi. Roidu tarjoaa modernit rajapinnat tiedon viemiseksi osaksi liiketoiminnan muita mittareita ja ulkoisiin BI-järjestelmiin.

Roidun ratkaisut työhyvinvoinnin kehittämiseen

lomake-ikoni
Avoimen palautteen analyysi

Tiedätkö, mistä asiakkaasi antavat palautetta? Tekstipalautteesta kootaan automaattisesti avainsanalista. Avainsanapilvellä esitetään helposti hahmotettavassa muodossa mitkä aiheet tai sanat toistuvat palautteessa usein. Tiedätkö, millaisen asenteen avoin palaute ilmaisee? Tekoäly luokittelee vapaan tekstipalautteen automaattisesti positiiviseksi, negatiiviseksi tai neutraaliksi.
Lue lisää

mittaus-ikoni
Roidu – Paras kysely- ja raportointijärjestelmä

Kokemusdataa voidaan rikastaa viemällä se osaksi organisaation omia mittaristoja tai järjestelmiä (esim. BI-työkalut). Kun asiakas- tai henkilöstökyselyn data yhdistetään rajapinnan kautta muihin tietolähteisiin, voidaan vertailla esimerkiksi asiakaskokemuksen, myynnin hit raten tai asiakasmäärien yhteyttä. Olemme myös toteuttaneet asiakkaillemme integraatioita, jotka yhdistävät CRM-järjestelmän ja kyselyn lähettämisen. Tämä mahdollistaa sen, että kysely triggeröityy valituista kohtaamispisteistä automaattisesti ja lähtee asiakkaalle vastattavaksi.
Lue lisää

lomake-ikoni
Sähköposti- ja tekstiviestikyselyt

Kyselyt voi lähettää vastattavaksi myös sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä. Voit ajastaa sopivan lähetysajankohdan tai tehdä lähetyksen jonkin tapahtuman jälkeen. Kyselyn voi myös upottaa verkkosivulle. Kyselyiden tulosten näyttäminen on mahdollista reaaliajassa nettisivuilla. Roidun rajapinnan avulla voit myös hakea tuloksia mukaan lähetykseen. Tekstiviestit lähtevät koneellisesti joten niitä on helppo lähettää paljon.
Lue lisää

ipad-ikoni
Palautelaitteilla massoittain palautetta

Roidun palautelaitteilla saat arvokasta tietoa asiakastyytyväisyydestä, liiketoiminnan kehityskohteista ja nopeaa reagointia vaativista ongelmista. Kyselyt tyylitellään brändi-ilmeesi mukaisesti, jolloin ne näyttäytyvät raikkaina ja houkuttelevina. Visuaaliset ja käyttäjäystävälliset kyselyt erottuvat ja keräävät paljon vastauksia. Toimitamme myös palautelaitteet edustavasti brändättynä.
Lue lisää

käsi-ikoni
Palautelaite, jota ei tarvitse koskea

Touchless Feedback on palautelaite, jonka avulla asiakkaat voivat kertoa kokemuksestaan palautelaitteeseen koskematta. Palautelaitteen sensorit rekisteröivät palautteen asiakkaan pitäessä kättään valitun vastausvaihtoehdon edessä. Näin mahdollistetaan asiakaskokemuksen mittaaminen hygieenisesti ilman kosketusta missä tahansa ympäristössä.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä suoraan myyntitiimiimme puhelimitse tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voit kertoa tarpeistasi tarkemmin oheisella lomakkeella.

Arttu Viitanen

 • Asiakaskokemusratkaisut
 • 050 545 9598
 • Varaa aika

Lauri Viitanen

 • Nykyiset asiakkaat
 • 050 342 3536
 • Varaa aika