Lean osaksi Roidun yrityskulttuuria

Vuoden 2024 alussa Roidun asiakastoteutuksen ja asiakastuen tiimi kävi Lean-koulutuksessa. Lean on filosofia, jota voidaan hyödyntää erityisesti prosessien kehittämiseen. Tavoitteena oli muuttaa asiakaspalveluun liittyviä prosesseja entistä tehokkaammiksi ja toimivammaksi sekä tuottaa asiakkaillemme entistä enemmän lisäarvoa.

Koulutuksen jälkeen olemme keskittyneet sisäisten prosessien päivittämiseen.
Olemme esimerkiksi:

  • Tehostaneet ja päivittäneet asiakasprojektien prosessikulkua
  • Aloittaneet päivittäiset Lean-palaverit
  • Päivittäneet työnkuvia
  • Lanseerannut Lean-filosofian mukaisesti Hukka- ja ideakanavan sisäiseen käyttöön Roidun palautejärjestelmän avulla. Tarkoituksena on ollut saada helposti kirjattua ideat ja hukat silloin, kun näitä huomataan. Jokaisesta kirjatusta ideasta tai hukasta muodostuu tiketti palautejärjestelmään ja saamme seurattua, miten asiaan reagoidaan.

Jokapäiväiset Lean-hetket ovat mahdollistaneet nopeamman tiedon vaihtamisen ja entistä avoimemman kommunikaation. Hukka- ja ideakanavan kautta olemme saaneet ideoita parantaaksemme tiimin tekemistä sekä antaneet ideoita myös muille Roidulaisille.

Lean perustuu jatkuvaan parantamiseen

Lean-koulutuksen jälkeen olemme myös määritelleet työajat, jolloin keskitymme pelkästään projektien tekemiseen ilman muita häiriötekijöitä. Keskittymisaika ei ole mikään uusi ilmiö tai idea, mutta sen käyttäminen vaatii jatkuvaa sitoutumista ja halukkuutta. Opettelemme edelleen keskittymisajan parempaa hyödyntämistä.

Olemme pyrkineet parantamaan tiimien välistä viestintää ja dokumentointia. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön myyjäkohtaiset palaverit asiakastoteutusten ja myynnin välille ja sen lisäksi meillä on joka viikko yksi yhteinen viikkopalaveri, jossa käymme läpi avoimia asioita. Lisäksi joka kuukausi pidämme yhdessä Retron, jossa käymme läpi missä olemme onnistuneet ja mitä voimme jatkossa parantaa.

Vuosi sitten otimme käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän Severan, joka on auttanut meitä sujuvoittamaan toimintaamme. Toiminnanohjausjärjestelmä ansiosta saamme nyt helpommin kokonaiskuvan avoimista projekteista ja tehtävistä.

Yrityskulttuurin muuttamisessa teot ratkaisevat

Lean pohjautuu ajatukseen jatkuvasta kehittämisestä. Olemme yhdessä sujuvoittaneet työntekoa ja tunnistaneet toiminnassamme pullonkauloja. Päivittäiset yhteiset palaverit ovat nopeuttaneet työskentelyä, kun pääsemme auttamaan toisiamme nopeammin ongelmatilanteissa.

Toivommekin, että nämä meillä tehdyt muutokset ovat näkyneet myös asiakkaillemme tehokkaampana yhteydenpitona sekä sujuvampina projektitoimituksina. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi, joka on yksi Roidun arvoista. Roidun arvoihin kuuluu myös asiantuntijana kehittyminen – uuden oppiminen ja kehittyminen on arjessamme jatkuvaa.