Ketterämpää ohjelmistokehitystä Scrumin avulla

Roidu haluaa panostaa jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen, joten päätimme siirtyä tekemään tuotekehitystä Scrumin avulla. Vietimme kaksi päivää koulutuksessa, jonka jälkeen olemme vieneet uudet opit käytäntöön. Scrum on toimintatapa, jonka avulla voi tehdä ketterää ohjelmistokehitystä.

Mitä Scrum tarkoittaa käytännössä?

Scrumtiimi on itseohjautuva ja vastaa itse projektin menestymisestä. Tiimissä on yleensä Scrum master, product owner sekä useampi kehittäjä. Product owner (suomeksi tuoteomistaja) vastaa tuotteen product backlogista. Product ownerilta vaaditaan priorisointitaitoja ja päätöksentekokykyä, kommunikaatiotaitoja, ymmärrystä alasta ja asiakkaiden tarpeista sekä joustavuutta. Scrum master on prosessin omistaja fasilitaattori, jonka tulee olla valmis tukemaan tiimiä ja pyrkiä jatkuvaan kehittymiseen. Kehitystiimiä edustaa useampi henkilö ja he vastaavat itse toteutuksesta. Hyvässä tuotekehitystiimissä on monipuolista osaamista, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, sopivassa suhteessa itsenäisyyttä ja tiimityöskentelyä, avointa kommunikaatiota ja mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen.

Sprintit kestävät 1–4 viikkoa, jotka alkavat backlogin läpikäymisellä ja sprintin suunnitelulla. Sprintin suunnittelussa jokainen saa kertoa mielipiteensä ja pyrimme ideoimaan parhaan mahdollisen toteutuksen annetuille tehtäville. Suunnittelussa myös pilkomme tehtävät pienempiin osiin. Sprintin ajan kehitystiimi pitää daily-palavereja, joissa keskustellaan sprintin tehtävien edistymistä. Sprintin lopussa on sprint review, jossa käydään läpi aikaansaatu lopputulos ja pohditaan mitä otetaan mahdollisesti mukaan seuraavalle sprintille. Sprintin lopussa on tapaaminen tiimin kesken, jota kutsutaan retroksi. Retrolla pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja keskustellen pohditaan, mitä voitaisiin tehdä jatkossa entistä paremmin. Sprinteillä pyritään iteratiiviseen kehittämiseen ja toiminnan joustavuuteen.

Päätimme ottaa myös mukaan tuotekehitykseemme määritelmät Definition of Ready ja Definition of Done, eli kavereiden kesken DoR ja DoD. Definition of Ready on auttanut selventämään, mitkä asiat täytyy olla pohdittuna ennen kuin työtehtävä voidaan ottaa mukaan sprinttiin. Definition of Done taas on kirkastanut, mitkä asiat täytyy olla tehtynä ennen kuin tehtävä voidaan kuitata tehdyksi. Molempien määritelmien yhdessä tekeminen on selkiyttänyt odotuksia koko tiimin kesken.

Roidun arvojen mukaisesti – Kehitämme ja vahvistamme asiantuntijuuttamme jatkuvasti oppien

Scrum- prosessissa tärkeää on keskittyä eniten arvoa tuottavien tehtävien tekemiseen, hyvään kommunikointiin ja tiimityöhön. Scrum- menetelmän etuna on sen joustavuus. Koulutuksesta saimme myös apua työnjaon selkiytymiseen ja mallin, kuinka voimme tiiminä yhdessä suunnitella sprintit ja toteuttaa ne. Ensimmäiset sprintit ovat vaatineet kaikilta harjoittelua ja esimerkiksi sprintin suunnittelu on vienyt yllättävän paljon aikaa.

Roidun tuotekehityksessä halutaan panostaa hyvään käytettävyyteen, innovatiivisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Tiimin koulutukseen panostamalla toivomme pystyvämme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin. Scrum on auttanut meitä parempaan tekniseen suunniteluun, tiimityön ja kommunikaation parantumiseen sekä itseohjautuvuuteen. Haluamme kehittää omaa asiantuntijuuttamme Roidun arvojen mukaisesti. Haaveenamme on tulevaisuudessa kasvattaa kehitystiimin kokoa nykyisestä.