Tiedolla johtaminen – miten ja miksi?

Tieto on tärkeä ydin organisaation taloudessa sekä arvokas kilpailutekijä. Tietoa on paljon ja sen keskeisessä roolissa ovat mm. ihmisten osaaminen, erilaiset tietojärjestelmät ja organisaatiokulttuuri. Tiedon hyödyntäminen kuuluu nykyaikaisen organisaation johdon perustyökaluihin.

Tietojohtamisen tarkoitus on auttaa organisaatiota pääsemään tavoitteisiin ja kasvattaa sen kilpailukykyä. Edellisiin on mahdollista päästä hyödyntämällä organisaation aineetonta pääomaa. Siihen kuuluvat henkilöstö ja sen osaaminen, johtaminen, kyky oppia uutta, teknologia, kulttuuri, prosessit sekä verkosto. Tietojohtaminen näkyy organisaatiossa tiedon hakemisena, jakamisena, yhdistämisenä, luomisena ja hyödyntämisenä.

Tietojohtamisessa ei ole kyse yksittäisistä päätöksistä vaan se on jatkuva prosessi. Tietojohtamisen käytännöt ja mallinnukset auttavat kuvaamaan organisaatiolle kaikkein kriittisimpien aiheiden tilaa ja kehityksen suuntaa. Tietojohtamisen tavat auttavat vahvistamaan organisaation keksintöjä sekä kulttuuria kehittämällä ja soveltamalla tietoa.

Tiedolla johtaminen liiketoiminnan ytimessä

Tieto helposti ymmärrettävään muotoon paketoituna nopeuttaa, tarkentaa ja helpottaa päätöksentekoa sekä parantaa yrityksen johtamista. Kerätyn tiedon avulla tehdään johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia liiketoiminnan toimenpiteistä. Sen avulla luodaan arvoa niin asiakkaan kokemuspolulla kuin itse yrityksen toiminnalle ja sen osa-alueille.

Esimerkiksi myyjäkohtaisella tiedolla voidaan ohjata koko myyntihenkilöstöä parempiin suorituksiin asiakaskohtaamisissa ja varmistaa tasalaatuisuus. Tämä on tärkeää erityisesti monitoimipaikkaisissa ja isoissa organisaatioissa, joissa laatupoikkeamat voivat olla merkittäviä asiakkaan kokeman palvelutason suhteen. Eri kohtaamispisteiden toimintaa pystytään jatkuvasti arvioimaan. Saatuun tietoon perustuen voidaan asiakkaalle näyttäytyviä prosesseja kehittää, muuttaa tai tarvittaessa kokonaan lopettaa.

Kiinnostavin hyöty tietojohtamiseen tulee tulevaisuuden ennakoinnin näkökulmasta. Tiedon avulla voidaan ymmärtää esimerkiksi, mikä asiakasryhmä on joko nousemassa, tasaisessa vaiheessa tai laskemassa. Näin voidaan reagoida proaktiivisesti jo hiljaisiin signaaleihin.

Oikealla tiedolla parempia päätöksiä oikea-aikaisesti

Jokainen varmasti ymmärtää oikean tiedon merkityksen päätöksiä tehtäessä, olipa kyseessä sitten henkilökohtaisen elämän tai työelämän pienet sekä suuret päätökset ja kaikki niiden väliltä. Ne, jotka ostavat omakotitalon ilman relevanttia tietoa ja tutustumatta siihen, ovat juuri niitä, jotka päätyvät iltapäivälehtien otsikoihin setvimään epäonnistuneita talokauppojaan. Myös silloin voidaan toki kyseenalaistaa, oliko oikeaa tietoa saatavilla tai oliko myyjätahon ajatuksena jopa salata tärkeitä tietoja.

Tämä sama voi olla tapauskohtaisesti mahdollista myös organisaatioiden elämässä. Oikeaa tietoa päätöksien tekemisen tueksi ei ole, se on vanhentunutta tai jollain muulla tavalla korruptoitunutta. Siksipä jatkuva, ajantasainen tieto on juuri tässä maailman ajassa erityisen tärkeää. Oikea tieto riittävän tarkalla tasolla sekä saatavilla juuri oikeaan aikaan on parempien päätösten perusta. Organisaatioiden tulee huolehtia IT-arkkitehtuurissaan tiedon keräämisen sisällyttämisestä eri kosketuspisteissä olennaiseksi osaksi päivittäistä tekemistä. Liiketoiminnoissa taas prosessien kehittäminen perustuu vain ja ainoastaan tietoon, ei siihen kuuluisaan ”mutu-tietoon”.

Luin jostain, että nykyihminen saa enemmän tietoa haltuunsa yhdessä päivässä kuin ihmiset keskiajalla koko elinaikanaan. Vertaus kertoo vain siitä, että tiedon määrä on jo nyt valtava: se kasvaa ja samaan aikaan meissä ihmisissä fysiologia on säilynyt samana. Ajantasaisen tiedon omaaminen hyvinkin suppealta alalta alkaa olemaan haastavaa. Saati sitten, kun tehdään koko organisaatiota koskevia päätöksiä tai sen kriittisiä osakokonaisuuksia, kuten henkilöstöä.

Mikäli kaipaat yrityksesi päätöksenteon tueksi tietoa, ota yhteyttä – autamme sinua tekemään parempia valintoja!