Tehot ulos datasta – asiantuntijan vinkit

Ympäristömme ja organisaatioiden erilaiset tietojärjestelmät mittauspisteineen tuottavat dataa kiihtyvällä vauhdilla. Data muuttuu tiedoksi, kun ihminen käsittelee ja ymmärtää sitä. Jotta tieto olisi mahdollisimman helposti ymmärrettävissä, on laskentamallien ja datan visualisointi tehtävä käyttäjäläheiseksi.

Tietojohtamisen tukena visualisoitu data

Tiedolla johtaminen on tämän päivän johtamisen kulmakiviä. Jotta eri sidosryhmiltä kerätty tieto saadaan hyödynnettyä parhaiten, on se loogisinta olla koottuna yhteen paikkaan. Jokapäiväistä tietomassan kanssa työskentelyä helpottaa, että data on mahdollisimman helposti saavutettavaa ja ymmärrettävää. Erilaiset visuaaliset elementit kuten infograafit ovat pelkkiä Excelin numerojonoja havainnollistavampia.

Tietomassasta koostettu ymmärrettävä grafiikka on toimivaa mm. liiketoiminnan kehittämisen tukena. Se tehostaa tiedon analysointia ja yksinkertaistaa raportointia. Oleellinen tieto ei jää enää irrallisten taulukoiden syövereihin, vaan on käytettävissä oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Helposti ymmärrettävä ja vertailtavissa oleva data nopeuttaa, tarkentaa ja helpottaa päätöksentekoa, luo arvoa ja parantaa yrityksen johtamista.

Helppokäyttöinen apu tiedon hallintaan

Teknologialla on tärkeä rooli tiedon hallinnassa. Tästä esimerkkinä Microsoftin tarjoama tiedolla johtamisen työkalu, Power BI. Se on monipuolinen analytiikkaratkaisu, joka mahdollistaa datan visualisoinnin ja raportoinnin. Erityisen hyvin se toimii asiakaspalautteiden hyödyntämiseen. Palvelu on useilla asiakkaillamme käytössä oman MyRoidu-järjestelmämme rinnalla, joka itsessään sisältää kattavan raportoinnin.

Power BI:n avulla voidaan kerätä suuriakin määriä monimuotoista dataa yhteen paikkaan erilaisista lähteistä kuten yrityksen omista järjestelmistä ja tiedostoista, intranetistä, pilvipalveluista tai erilaisista avoimen datan palveluista. Yhteen kootusta tiedosta saadaan luotua toimivia raportteja sekä tuotua tieto helposti ymmärrettävään muotoon visuaalisin elementein.Näin kaikki oleellinen data on jopa nopeasti silmäiltävissä. Raportit on helppo tuoda PowerPointiin tai tulostaa PDF-tiedostona. Jotta raporttien läpikäynti ei unohtuisi, palvelu lähettää ajastetut pdf-raportit suoraan sähköpostiin.

Power BI on helppokäyttöinen palvelu, jonka käyttöönotto on vaivatonta. Palveluun kuuluvat Power BI Desktop, portaali sekä mobiilisovellus. Näppärän mobiilisovelluksen avulla dataan on helppo reagoida nopeasti myös toimiston ulkopuolelta. Palvelun saa käyttöön lisenssillä tai ilman. Desktop toimii kaikilla ominaisuuksillaan ilman lisenssiä. Lisenssi tarvitaan, kun raportteja halutaan julkaista portaaliin ja jakaa muiden käyttäjien kanssa organisaation sisällä tai sen ulkopuolella.

Autamme havainnoimaan tuloksia

Kauniita graafeja oleellisempaa on tietenkin kerätä oikeaa tietoa sekä ymmärtää saadut tulokset. Roidun asiantuntijat auttavat Power BI:tä käyttäviä asiakkaitamme hyödyntämään palvelua mahdollisimman hyvin käytössä oleva data huomioiden. Tunnemme datan ja tiedämme, kuinka se käyttäytyy Power BI:ssä. Autamme luomaan oikeanlaisia kaavioita sekä käsittelemään tietoa oikein. Yhdistämällä asiakaskyselyistä kerättyä dataa olemassa olevaan osaamiseen uudistetaan toimintaa ja saavutetaan kilpailuetua. Yhdessä asiakkaan kanssa etsimme signaaleja saadusta tiedosta ja opimme kokemuksista.

Kysy lisää – autamme mielellämme sinunkin organisaatiosi tiedolla johtamisessa!