Millainen on hyvä työtyytyväisyyskysely?

Motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät ovat yrityksen paras käyntikortti. On jo tiedossa, että työntekijäkokemuksella on suora vaikutus asiakaskokemukseen. Näistä ja monista muista syistä on tärkeää löytää juuri oikeat tavat sitouttaa ja motivoida henkilöstöä. Sitouttaminen vaatii, että yritykset kuuntelevat työntekijöitään, mutta pelkkä kuuntelu ei riitä. Työntekijöiden hyvinvointiin täytyy sitoutua pitkäjänteisesti luomalla merkityksellistä ja kestävää organisaatiokulttuuria. Hyvä työtyytyväisyyskysely auttaa työnantajaa löytämään keskeiset motivaatiotekijät, paljastamaan työn, työyhteisön ja -kulttuurin epäkohdat ja löytämään tekijät, joilla vaikuttaa tehokkaimmin työntekijöiden hyvinvointiin.

Pulssikysely vs. vuosittainen henkilöstökysely

Kerran vuodessa tehtävät henkilöstökyselyt ovat kankeita ja monin tavoin ongelmallisia. Työnantajana tarvitset täsmällisempää ja reaaliaikaisempaa tietoa, jota vuosittainen kysely ei tarjoa. Kuukausittain tai kvartaaleittain tehtävä työhyvinvointikysely on ketterä ja tarjoaa täsmällisempää tietoa, jonka avulla esiin nouseviin ongelmiin voi puuttua nopeasti. Pulssimittaus on myös työkalu, jonka avulla esimiestyötä voi kehittää täsmällisesti ja nähdä tehtävien muutosten vaikutuksen työhyvinvointiin reaaliaikaisesti. Tiheämmin toistettu kysely voi myös olla merkittävästi lyhyempi, mikä lisää vastausmäärää ja kysymyksiä voi vaihdella senhetkisen relevanttiuden mukaan. Lue lisää ketteristä työhyvinvointikyselyistämme.

Mittaa sitoutumista

Tyytyväisyys työtään kohtaan lisää työntekijän sitoutumista työhönsä ja työnantajaansa. Hyvä työtyytyväisyyskysely mittaa työntekijöiden sitoutumista työhönsä ja niitä tekijöitä, joilla on keskimäärin suurin vaikutus viihtyvyyteen ja tyytyväisyyteen. Ovatko työntekijät ylpeitä ja innokkaita työssään? Suosittelisivatko he työpaikkaa tutuilleen? Aikovatko he pysyä työssään? Mikä on heidän kokonaistyytyväisyytensä?

Selvitä, mikä vaikuttaa sitoutumiseen

Tekijät, jotka vaikuttavat työtyytyväisyyteen ja -motivaatioon voivat vaihdella yksilötasolla paljonkin. On tärkeää selvittää, mitkä ovat ne tärkeimmät tekijät niin yleisellä kuin yksilötasolla ja miten työnantajana onnistut niiden tarjoamisessa. Mitä teet jo nyt hyvin ja missä asioissa on parantamista? Hyvä työtyytyväisyyskysely auttaa selvittämään, miten voit sitouttaa ja motivoida työntekijöitäsi paremmin. 

Avoimet kysymykset paljastavat tiedon, jota et osaa kysyä

Avoimilla kysymyksillä on paikkansa kyselyissä, vaikka ne eivät aina kerääkään vastauksia kaikilta. Ne voivat paljastaa paljon hyödyllistä tietoa, johon ei muuten osattaisi kiinnittää huomiota. Avoimia kysymyksiä voidaan esittää muiden kysymysten jälkeen tarkentavina kysymyksinä tai yleisinä kysymyksinä kyselyn lopuksi. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen edellyttää usein työntekijän luottamusta siihen, että hänen antamillaan vastauksilla on vaikutusta työhyvinvoinnin kehittämiseen. Luomalla avointa, kannustavaa ilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa tuoda oman mielipiteensä esiin ja tietää, että niihin myös reagoidaan asianmukaisella tavalla, kannustat työntekijöitä ottamaan enemmän vastuuta työyhteisön viihtyvyydestä ja työkulttuurin kehittämisestä.

Hyvä työtyytyväisyyskysely auttaa ymmärtämään työntekijöitäsi ja elämään heidän mukanaan. Mitä paremmin autat työntekijöitäsi sovittamaan työnsä heidän muun elämänsä kanssa, sitä syvemmin sitoutat työntekijäsi. Kun osoitat heille arvostavasi heitä ja tekemäänsä työtä, he sitoutuvat työhönsä entistä motivoituneemmin ja toimivat innokkaimpina puolestapuhujinasi. Mitä sitoutuneempia työntekijäsi ovat, sitä tehokkaammin he tekevät työnsä, sitä epätodennäköisemmin he vaihtavat työpaikkaa ja sitä vähemmän he tarvitsevat sairauslomaa. Ja sitä paremmin he kohtelevat asiakkaitasi.