Henkilöstön pulssikysely tukee organisaation johtamista

Henkilöstön pulssikyselyn avulla voidaan mitata esimerkiksi työtyytyväisyyttä, sitoutumista ja työhyvinvointia. Pulssikyselyn etuna on nopea tiedonkulku – saat ketterästi ajankohtaista tietoa, mitkä ovat organisaation tunnelmat. Tästä on etua erityisesti isoissa organisaatioissa, joissa tiimit ja toimipisteet on hajautettu. Pulssikysely antaa nopeasti kuvan, mitä mieltä henkilöstö on oikeasti eikä tuloksia tarvitse odotella.

Mikä on pulssikysely?

Pulssikysely on lyhyt kysely, joka lähetetään henkilöstölle kuitenkin paljon useammin kuin laajempi henkilöstökysely, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Pulssikysely on vähän kuin fiilismittari joka tukee laajempia kerran tai pari kertaa vuodessa tehtäviä henkilöstökyselyjä. Suosittu kysymys pulssikyselyissä on esimerkiksi suositteluindeksi eNPS.

Pulssikyselyn etuna on sen nopea täyttäminen ja analysointi. Pulssikysely auttaa erityisesti muutostilanteissa aistimaan, miten eri tiimit kokevat muutoksen. Muutoksen aikana tehty pulssikysely auttaa tunnistamaan, millaista tukea organisaatio tarvitsisi enemmän. Pulssikyselystä voi nousta esimerkiksi tarpeita rekrytointiin, työkuorman tasaamiseen, koulutukseen tai johtamiseen liittyen.

Pulssikyselyn toteuttaminen ja tulosten läpikäyminen kertoo myös henkilöstölle, että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja niistä välitetään. Pulssikysely auttaa myös esihenkilöä saamaan autenttista tietoa suoraan omilta tiimiläisiltä. Tulokset voivat joko vahvistaa omia käsityksiä tai tuloksista voi saada uutta tietoa.

Näin toteutat pulssikyselyn henkilöstölle

Tyypillisesti pulssikyselyt lähetään joko sähköpostitse tai tekstiviestitse. Suosittelemme tekemään Roidun ohjelmiston ja organisaation HRM-järjestelmän välille integraation, jotta kyselyiden lähettäminen automatisoidaan mahdollisimman pitkälle. Samalla vastauksien taustatiedot siirtyvät automaattisesti oikein raportointijärjestelmään, eikä organisaatiota tarvitse manuaalisesti ylläpitää järjestelmässä, jolloin virheiden määrä lähetyslistoissa vähenee.

Pulssikyselyssä kannattaa kysyä eri kysymyksiä kuin laajemmin toteutetussa henkilöstökyselyssä. Suosittelemme pulssikyselyyn maksimissaan viittä kysymystä – mieluiten vain yhtä tai kahta, mutta kuitenkin niin että vastaajalla on mahdollisuus edes kerran antaa avointa palautetta. Kysymysten tulisi pohjautua organisaation aitoon tiedon tarpeeseen. Pulssikyselyn aloittamisesta kannattaa myös viestiä etukäteen ja kertoa, miksi pulssikyselyä tehdään sekä miten tuloksia tullaan läpikäymään.

Roidulta saat pulssikyselyt ja henkilöstökyselyt jotka joustavat tarpeidesi mukaan

Roidun työntekijäkokemuksen mittaamisen avulla pysyt kartalla, mitä työntekijät kaipaavat organisaatiolta. Roidun dashboard-mittareihin on helppo myös saada kuvaaja, jolla pystyt reaaliaikaisesti seuraamaan NPS:n ja eNPS:n välistä korrelaatiota.

Roidulta saat visuaaliset kyselyt, jotka voidaan brändätä organisaatiosi väreillä ja logoilla. Lisäksi teemme kyselyn puolestasi ja tuemme sinua ohjelmiston ylläpidossa ja analysoinnissa. Apunasi on myös suomenkielinen asiakastukemme. Ota meihin yhteyttä, niin toteutetaan yhdessä organisaatiollenne sopiva pulssikysely!