100 kysymystä henkilöstökyselyyn

Henkilöstökyselyn laatiminen vaatii hyvää suunnittelua, sillä kyselyssä kannattaa kysyä vain oleelliset kysymykset. Olemme koonneet kattavan listan valmiista kysymyksistä, joita voit käyttää suunnittelun tukena ja inspiraation lähteenä. Henkilöstökyselyn toteuttaminen osoittaa henkilöstölle, että heistä ja heidän mielipiteistään välitetään. Henkilöstökysely on tehokas tapa saada kootusti tietoa kaikilta organisaation jäseniltä ja mahdollisuus seurata organisaation henkilöstön tyytyväisyyden kehittymistä. Emme suosittele liian pitkiä kyselyjä – suunnittelussa kannattaa myös huomioida, että asian kysyminen antaa myös vastuuta tehdä korjattaville asioille jotakin.

Valmiita kysymyksiä henkilöstökyselyyn:

Rekrytointi ja perehdyttäminen:

 1. Rekrytointiprosessi oli mielestäni sujuva
 2. Minua informoitiin koko rekrytointiprosessin ajan, mitä seuraavaksi tapahtuu
 3. Perehdytys oli mielestäni onnistunut
 4. Perehdyttäjäni osasi vastata kysymyksiini
 5. Minulle on annettu riittävästi tukea menestyä tehtävässäni
 6. Miten kehittäisit rekrytointiprosessia?
 7. Muut työntekijät ovat ottaneet minut hyvin vastaan
 8. Minulle on selvää, mistä voin pyytää apua epäselvissä tilanteissa
 9. Koen, että saan esihenkilöltä tukea tarvittaessa
 10. Ohjeistus on ollut selkeää
 11. Olen saanut tarvittavat työvälineet ja oikeudet tarvittaviin tiedostoihin ja järjestelmiin, joita työssäni vaaditaan
 12. Minulle on kerrottu, mistä löydän lisäohjeistuksia, jos niille on tarve
 13. Työni tavoitteet on kerrottu minulle
 14. Olen saanut tarvittavat ohjeistukset ja välineet menestyäkseni tehtävässäni

Tiimityö:

 1. Koen kommunikaation toimivan tiimin kesken
 2. Koen, että jokaisella on mahdollisuus sanoa mielipiteensä
 3. Koen olevani tiimini arvostettu jäsen
 4. Voin luottaa muihin tiimiläisiin
 5. Minulle on selvää jokaisen tiimin jäsenen työnkuva
 6. Olen ylpeä omasta tiimistäni
 7. Miten parantaisit tiimityötä?
 8. Ongelmatilanteissa muut tiimin jäsenet auttavat minua
 9. Työt jakautuvat tasaisesti tiimin jäsenten kesken
 10. Meillä on hyvä tiimihenki
 11. Koen työnteon olevan sujuvaa tiimissäni

Oma kehittyminen:

 1. Missä tehtävässä näet itsesi viiden vuoden päästä?
 2. Miten haluaisit kehittyä työssäsi?
 3. Vastasiko tehtäväsi sitä mielikuvaa, jonka sait hakeutuessasi tähän työtehtävään?
 4. Miten tulevaisuudessa haluat kehittyä ammatillisesti?
 5. Koen, että työpaikallani panostetaan oman osaamisen kehittämiseen
 6. Olen pystynyt kehittämään työtäni ja tehtävääni
 7. Olen pystynyt käyttämään työaikaa itseni kehittämiseen
 8. Minulla on yhdessä esihenkilöni kanssa tehty suunnitelma oman osaamiseni kehittämiseksi
 9. Koen saavani työpaikalta tukea omaan urakehitykseeni

Jaksaminen:

 1. Työpaikalla kehitetään työhyvinvointia
 2. Koen työn kuormittavuuden sopivaksi
 3. Työpaikalla kiinnitetään tarpeeksi huomiota henkilöstön jaksamiseen
 4. Työasiat eivät vaivaa minua vapaa-ajalla
 5. Saan tukea omaan jaksamiseeni, jos pyydän sitä
 6. Uskallan kertoa esihenkilölle omista jaksamisongelmistani
 7. Tiedän, mihin ottaa yhteyttä, jos minulla on ongelmia jaksamisen suhteen
 8. Työkuormani on kohtuullinen
 9. Koen työssäni innostumista
 10. Tiedän, mikä on varhaisen välittämisen malli
 11. Minusta on mukava lähteä töihin
 12. Minulla on lista keinoja, joilla voin hallita stressiä

Kulttuuri, sitoutuminen ja merkitys:

 1. Koen, että työlläni on merkitystä
 2. Tiedän yrityksen mission ja vision
 3. Mielestäni organisaation arvot toteutuvat arjessa
 4. Koen että työpaikan ilmapiiri on hyvällä tasolla
 5. Saan arvostusta kollegoilta ja esihenkilöltä
 6. Mielestäni organisaation kulttuuri sallii erilaisuuden
 7. Tiedän, miten työni vaikuttaa muiden ihmisten työhön ja yhtiön lopputulokseen
 8. Koen olevani sitoutunut työhöni ja työpaikkaani
 9. Uskallan puhua myös työpaikan epäkohdista esihenkilöni kanssa
 10. Koen tekeväni tärkeää työtä
 11. Mielestäni organisaation kulttuuri tukee jatkuvaa kehittämistä
 12. Koen yhteenkuuluvuutta työkavereideni kanssa
 13. Tiedän, että selviämme kaikista tulevista haasteista yhdessä
 14. Minun on turvallista ottaa hallittuja riskejä
 15. Uskallan tehdä omaa työtäni koskevia päätöksiä
 16. Saan olla töissä oma itseni
 17. Muut hyväksyvät minut sellaisena, kuin olen
 18. Olen innoissani organisaation tulevaisuuden visiosta

   Viestintä:

   1. Koen että sisäinen kommunikaatio toimii hyvin
   2. Saan riittävästi tietoa yhtiön sisäistä asioista
   3. Saan työstäni riittävästi palautetta
   4. Koen, että mielipiteitäni huomioidaan
   5. Tiedän, mistä hakea tietoa, jos sitä tarvitsen
   6. Tiedän, mitkä ovat yhtiön viestintäohjeet
   7. Mistä asioista kaipaisit enemmän viestintää?
   8. Minulla on pääsy kaikkiin tietoihin, mitä tarvitsen työssäni

   Tavoitteiden asetanta:

   1. Tiedän oman työtehtäväni sisällön ja mitä minulta odotetaan
   2. Mielestäni minulle asetetut tavoitteet ovat mahdollisia saavuttaa
   3. Mielestäni minulle asetut tavoitteet ovat selkeitä
   4. Yhtiön palkitsemismalli on minulle selvä ja ymmärrän mistä palkkioni muodostuu
   5. Tiedän, mitä tavoitteita minulla on työssäni
   6. Jaksan innostua minulle asetetuista tavoitteista
   7. Mielestäni työni tavoitteet ovat linjassa yhtiön strategian ja vision kanssa
   8. Kehittymistä ja suoriutumistani seurataan säännöllisesti
   9. Esihenkilöni tukee minua saavuttamaan tavoitteeni

    Työnantajamielikuva:

    1. Mikä mielestäsi auttaisi meitä kehittymään työnantajana?
    2. Mikä on mielestäsi vahvuutemme työnantajana?
    3. Missä meillä on parantamisen varaa?
    4. Mitä kehittäisit tätä työpaikkaa, jos saisit itse päättää?
    5. Suosittelisitko tätä työpaikkaa eteenpäin ystävällesi ja tuttavallesi?
    6. Miksi et suosittelisi tätä työpaikkaa?
    7. Onko työnantajamielikuva mikä sinulla on ollut, vastannut mielestäsi todellisuutta?
    8. Mitä voisimme tehdä, että olisimme entistä houkuttelevampi työnantaja uusien osaajien silmissä?
    9. Mielestäni yhtiön viestintä osaajien houkuttelemiseksi on onnistunut

    Exit:

    1. Mitkä olivat painavimmat syyt lähtöösi?
    2. Vastasiko työtehtävä odotuksiasi, joita sinulla oli hakiessasi tehtävään?
    3. Onko jokin töissä huolettanut sinua viime aikoina?
    4. Mitä pitäisi tapahtua, jotta jäisit nykyiseen työpaikkaasi?
    5. Jos palkkaisit itsellesi seuraajan, mitä ominaisuuksia tai osaamista painottaisit?
    6. Olisitko valmis työskentelemään täällä uudestaan?
    7. Oliko työpaikan työilmapiiri mielestäsi hyvällä tasolla?
    8. Mikä oli työssäsi epämieluisinta?
    9. Mikä oli parasta työssäsi?
    10. Oliko palkkaus ja muut edut mielestäsi riittäviä työnkuvaan nähden?

    Autamme henkilöstökyselyn suunnittelussa ja toteutuksessa

    Me Roidulla autamme sinua henkilöstökyselyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Teemme visuaaliset kyselyt puolestasi ja sinä voit keskittyä henkilöstökyselyiden palautteiden analysointiin. Työntekijäkokemuksen mittaaminen auttaa kehittämään koko organisaation toimintaa. Monipuolinen raportointi auttaa tiedolla johtamisessa ja visuaalisten raporttien avulla tuloksia on helppo esitellä henkilöstölle. Voimme yhdessä luoda juuri teidän tarpeisiin sopivat mittaustavat ja raportoinnin. Voimme tehdä palvelusta myös jatkuvan, niin että hoidamme henkilöstökyselyiden lähettämisen myös tulevaisuudessa.