Mikä on NPS?

NPS®️ eli Net Promoter Score tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen. NPS:ää pidetään tehokkaana ja toistaiseksi yksinkertaisimpana asiakastyytyväisyysmittarina, jolla on tutkitusti osoitettu olevan vahva yhteys yrityksen orgaanisen kasvuun.

Suositteluindeksin taustalla on vertaileva tutkimus siitä, kuinka todennäköisesti erilaisilla asiakastyytyväisyyteen liittyvillä kysymyksillä voidaan ennakoida asiakkaan uskollisuutta, todennäköisyyttä ostaa uudelleen ja suositella palvelua muille tai siirtyä kilpailijalle. Useista kysymysvaihtoehdoista nimenomaan suositteluun perustuva kysymys osoittautui ennustavan todennäköisimmin asiakkaan tulevaa käytöstä.

Lue lisää NPS-luvusta