NPS – mikä se on ja miksi se on tärkeä?

Henkilö nojaamassa asiakaskokemusta mittaavaan palautelaitteeseen

NPS®️ eli Net Promoter Score tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen. NPS:ää pidetään tehokkaana ja toistaiseksi yksinkertaisimpana asiakastyytyväisyysmittarina, jolla on tutkitusti osoitettu olevan vahva yhteys yrityksen orgaanisen kasvuun.

Suositteluindeksin taustalla on vertaileva tutkimus siitä, kuinka todennäköisesti erilaisilla asiakastyytyväisyyteen liittyvillä kysymyksillä voidaan ennakoida asiakkaan uskollisuutta, todennäköisyyttä ostaa uudelleen ja suositella palvelua muille tai siirtyä kilpailijalle. Useista kysymysvaihtoehdoista nimenomaan suositteluun perustuva kysymys osoittautui ennustavan todennäköisimmin asiakkaan tulevaa käytöstä.

Mitä NPS kertoo asiakkaista?

Käytännössä NPS:llä tarkoitetaan siis yhtä ainoaa kysymystä, joka mittaa asiakastyytyväisyyttä kysymällä asiakkaan halukkuutta suositella yritystä muille. NPS-kysymys on aina samassa muodossa: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävillesi tai kollegoillesi?”, johon asiakkaalle tarjotaan vakioitu vastausvaihtoehtojen asteikko 0 (erittäin epätodennäköisesti) – 10 (erittäin todennäköisesti).

Asiakkaat jaetaan kolmeen kategoriaan antamansa vastauksen perusteella:

Suosittelijat: ne asiakkaat, jotka vastaavat 9-10, ovat uskollisia asiakkaita, jotka ostavat jatkossakin. Nämä asiakkaat suosittelevat yritystä/tuotetta/palvelua mielellään muille ja luovat positiivista yrityskuvaa lähipiirilleen. He auttavat houkuttelemaan uusia asiakkaita, pitämään kiinni olemassa olevista asiakkaista ja jopa ostamaan enemmän.

Arvostelijat: ne asiakkaat, jotka vastaavat 0-6. Tämä joukko on tyytymättömiä asiakkaita, jotka voivat vahingoittaa yrityskuvaasi negatiivisilla puheillaan. Tilanteen korjaamiseksi heihin kannattaisi mahdollisuuksien mukaan olla välittömästi yhteydessä ja korjata tilanne. Näin saattaa tehdä tyytymättömästä arvostelijasta suosittelijan. Vähintään kuitenkin esiin nouseviin ongelmiin on syytä puuttua vastaisuuden varalta.

Passiiviset: asiakkaat, jotka vastaavat 7-8, ovat ihan tyytyväisiä, mutta välinpitämättömiä. He ovat jossain uskollisen ja lähtöä tekevän asiakkaan välimaastossa, eivätkä he koe asiaa itselleen tärkeäksi. Heidän muuttamisensa niin uskollisiksi asiakkaiksi kuin arvostelijoiksikin on suhteellisen helppoa, joten kannattaa kiinnittää jatkossa(kin) asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen riittävästi huomiota.

Kuinka NPS lasketaan ja mitä luku kertoo?

NPS-suositteluindeksi lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta: NPS = (%-osuus suosittelijoista) – (%-osuus arvostelijoista). Tuloksena saadaan suositteluindeksi asteikolla -100 (kaikki asiakkaat ovat arvostelijoita) – 100 (kaikki asiakkaat ovat suosittelijoita). NPS-luvut vaihtelevat eri toimialoilla.

Vaikka suositteluindeksi on vain tilannekatsaus asiakkaan sen hetkisestä kokemuksesta, sen avulla voidaan parantaa asiakaskokemusta, lisätä asiakasuskollisuutta ja vähentää asiakkaiden poislähtöä. Se on yksinkertainen ja helppo lähtöpiste asiakastyytyväisyyden mittaamiselle, vaikkei tietenkään yksinään tarjoa riittävästi tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä asiakaskokemuksen johtamiseen. Lue lisää NPS-luvun vahvuuksista ja heikkouksista.

NPS:n historia

Fred Reichheld esitteli suositteluindeksin asiakasuskollisuuden mittaamiseksi työskennellessään Bain & Companylla. Hänen tutkimuksensa osoitti vahvan korrelaation NPS-tuloksen ja yrityksen kasvun välillä suhteessa kilpailijoihinsa. Reichheldin esiteltyä tuloksensa vuonna 2003 Harvard Business Review- lehdessä, yritykset alkoivat hyödyntää NPS:ää niin yksittäisenä asiakastyytyväisyysmittarina kuin ottamalla kysymyksen osaksi laajempaa asiakastyytyväisyyskyselyään.

NPS on edelleen 20 vuoden jälkeen yksi suosituimmista asiakaskokemuksen mittareista. NPS on asiakaskokemuksen mittarina niin vakiintunut, että monet organisaatiot haluavat vapaaehtoisesti viestiä omasta NPS-lukemastaan joko kotisivuillaan tai vuosikertomuksessaan. Sen rinnalla kannattaa kuitenkin käyttää myös muita asiakaskokemuksen mittareita tai avointa palautetta. Roidun ohjelmistoon on mahdollista saada esimerkiksi NPS-lukema vertailu palvelukohtaisesti. Kannattaa siis viimeistään nyt kiinnostua NPS-suositteluindeksistä ja me Roidun palvelujen avulla voimme auttaa sinut alkuun asiakaskokemuksen mittaamisessa.

Kiinnostaako asiakaskokemuksen mittaaminen?
Lataa ilmainen opas tai ota yhteyttä myyntitiimiimme

"*" näyttää pakolliset kentät

Lataa Asiakaskokemuksen mittaaminen -opas

Täytä yhteystietosi, niin lähetämme oppaan sähköpostiisi

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lauri Viitanen

Johan Fabritius

Johan Fabritius

Arttu Viitanen

Mika Hyvönen

Mika Hyvönen