Mitä tarkoittaa monikanavaisuus / multichannel?

Monikavaisuudella tarkoitetaan yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta useissa eri kanavissa, jolloin (sekä olemassaolevien että potentiaalisten uusien) asiakkaiden on mahdollista saavuttaa yritys itselleen helpoimman ja mieluisimman kanavan kautta.