Uutta osaamista Roidun myyntitiimiin – Juhat esittelyssä!

Tammikuun lopussa Roidulla kaupallisena johtajana aloittanut Juha Yli-Salomäki tuntee niin kuntasektorin, kaupan alan kuin asiakaskokemuksen mittaamisenkin. Myyntiuransa ensiaskeleet hän otti kodintekniikan parissa, jossa vierähtikin kuin varkain kahdeksan vuotta. Samaan aikaan hän opiskeli julkisoikeutta ja valmistumisen jälkeen vaihtoi hetkeksi pöydän toiselle puolelle, kunnan hankintatoimeen. Palo kaupalliselle puolelle oli kuitenkin vahva, ja viransijaisuuden jälkeen kokemusta karttui paitsi asiakaskokemuksen myös infrarakentamisen ratkaisumyynnin saralta.

– Kaiken kokemani jälkeen asiakaskokemus ja sen kehittäminen on noussut itselleni erittäin mieluisaksi sekä tärkeäksi aihepiiriksi, ja Roidulla oli tarjolla mielenkiintoinen paikka, Yli-Salomäki taustoittaa uusinta ura-askeltaan.

Uusia toimintamalleja asiakaskokemusdatan hyödyntämiseen

Monipuolisen kokemuksena ansiosta Yli-Salomäki tuo Roidun tiimiin paitsi vahvan ymmärryksen asiakkaiden toimialoista myös monipuolisen työkalupakin Roidun toiminnan kehittämiseen.

– Tavoitteenani on parantaa arjen perustekemistä sekä kehittää tapoja, joilla asiakkaamme voivat entistäkin paremmin hyödyntää dataa. Työssäni parasta on se, että saan sparrailla yhdessä tiimin ja asiakkaan kanssa ja käydä hyviä keskusteluja. Kun asiakkaasta näkee, että keskustelutuokioomme kulunut aika on well spent, saan itsekin hyvää fiilistä.

Kehitysehdotuksia ja positiivista asennetta

Roidun uusi asiakkuuspäällikkö Juha Eisto hyppäsi asiakaskokemuksen maailmaan ohjelmistoyrityksen myyntitehtävistä. Liiketaloutta opiskellut Eisto tuo Roidulle mukanaan aimo annoksen kehitysideoita ja rennon letkeää meininkiä.

– Työskentely pörssilistatussa ohjelmistotalossa opetti paljon, ja olen voinut hyödyntää oppimaani myös Roidulla, esimerkiksi CRM:n järjestelmällisen käytön osalta. Uskon pääseväni hyödyntämään myös tietämystäni rakentamisen ja talotekniikan toimialalta, jonka ohjelmistojen kanssa ennen työskentelin, Eisto pohtii.

Ratkaisu löytyy rennosti jutustellen

Roidulle Eisto päätyi headhunterin soiton siivittämänä. Taitavana prospektoijana Eisto kävi läpi yrityksen taustat ja tutustui tuotevalikoimaan ja liiketoimintaan – ja vakuuttui.

– Liiketalouden opinnoissani sain jonkinlaisen kosketuspinnan asiakaskokemukseen ja nyt odotan kovasti, että pääsen hyödyntämään teoriaosaamistani ja syventämään tietotaitoani sekä auttamaan asiakkaitamme mittaamaan ja kehittämään asiakaskokemusta. Roidulla on hyvä ja eteenpäin suuntautuva tekemisen meininki, ja siitä minä sytyn.

Eisto saa virtaa myös asiakaskohtaamisista, joissa asiakkaan kanssa löytyy yhteinen sävel ja keskustelu etenee rennosti jutustellen. Korona-aikana asiakastapaamiset ovat onnistuneet hyvin myös etäyhteydellä, mutta kaipuu kasvokkaisiin tapaamisiin on kova.

– Inhoan kuluneita fraaseja, mutta sanonta ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu kuvaa osuvasti minua. Kun kuuntelen enemmän kuin puhun, löydän asiakkaiden haasteet ja voin auttaa ratkomaan ne, Eisto summaa.

Roidun myyntitiimin vinkit asiakaskokemuksen monikanavaiseen kehittämiseen

  1. Tunnista kaikki kohderyhmät ja kohtaamispisteet. Sen sijaan että suuntaisit suuna päänä mittaamaan, istu hetkeksi alas ja mieti, keitä kaikkia päivän aikana kohtaatte ja keiden kokemusta haluatte kehittää. Tyypillinen virhe on, että asiakaskokemusta mietitään liian kapea-alaisesti ja mittaaminen keskittyy esimerkiksi pelkästään kivijalkaan. Tällöin muun muassa b2b-asiakkaat ja digikanavien käyttäjät jäävät mittareiden ulkopuolelle.
  2. Älä unohda henkilöstöä. Vuosittain lähetettävät henkilöstön tyytyväisyyskyselyt lienevät monessa yrityksessä arkipäivää, mutta työhyvinvoinnin kehittämisen tukena ne ovat kankeita ja saatu tieto saattaa olla vanhentunutta yllättävänkin nopeasti. Kun henkilöstön tyytyväisyyttä sen sijaan mitataan viikko-, kuukausi- tai kvartaalitasolla, pystytään orastaviin haasteisiin puuttumaan nopeastikin.
  3. Rikasta yhdestä lähteestä saatava data toisella. Kun asiakastyytyväisyyttä mitataan monikanavaisesti, voidaan saatua dataa yhdistämällä saada aikaan täysin uudenlaista faktaa päätöksenteon tueksi. Myös henkilöstökokemus ja asiakaskokemus liittyvät vahvasti toisiinsa, joten esimerkiksi näiden korrelaation seuraaminen kannattaa.
  4. Ole läpinäkyvä. Mittaamista ei koskaan tehdä vain mittaamisen vuoksi. Sen lisäksi että tuloksilla tuetaan päätöksentekoa, niitä kannattaa hyödyntää myös sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Esimerkiksi työhyvinvointituloksen käyminen läpi henkilöstön kanssa auttaa luomaan hyvää työnantajamielikuvaa.