POTILASKOKEMUKSEN MITTAAMISELLLA KOHTI PAREMPAA HOITOA

Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja lääkäriasemilla suoritettava potilaskokemuksen mittaaminen tuottaa arvokasta tietoa, joka auttaa hoidon, asiakaspalvelun ja henkilöstön jatkuvasssa kehittämisessä. Palautelaitteiden avulla potilaskokemustietoa voidaan kerätä jo hoidon aikana tai heti hoidon jälkeen, minkä ansiosta vastauksia saadaan paljon ja palaute on jälkikäteen lähetettyihin kyselyihin verrattuna tarkempaa.

Myyntitiimimme kertoo sinulle,
kuinka pääset alkuun helposti ja nopeasti

Terveydenhuollon kyselyt

Palautejärjestelmämme mahdollistaa asiakaskohtaisten kysymyspatteristojen luomisen terveydenhuoltoalan toimijoille. Kyselyiden ulkoasu suunnitellaan asiakkaan ilmeen mukaisesti. Käytettävyys ja käyttökokemus optimoidaan kosketusnäytöllisessä palautelaitteessa hyvin toimivaksi. Yleisimmin käytössä oleva mittari on NPS - yksinkertainen kysymys, joka kertoo paljon asiakaskokemuksesta. NPS:ää täydennetään lisäkysymyksillä niin, että saadaan selville myös syyt asiakkaan antamaan hyvään tai huonoon arvosanaan. Saatu kokemustieto kohdistetaan aina tarkasti yksikköittäin.

VAIVATON KOKONAISPALVELU

Kokonaispalvelumme sisältää kaiken mitä tarvitset jatkuvaan potilaskokemuksen mittaamiseen: potilaskyselyn tuotannon, raportoinnin, laitteet, datayhteydet ja brändätyt telineet. Laitteistot toimitetaan käyttövalmiina ja henkilökohtainen yhteyshenkilösi ja tuotantotiimimme varmistavat projektin onnistumisen. Ystävällinen ja nopea asiakaspalvelumme huolehtii käyttötuesta ja varmistaa, että saat palautelaitteista ja raportoinnista suurimman mahdollisen hyödyn.

Hyödyt

Saat enemmän ja tarkempaa tietoa potilaista ja asiakkaista
Käytettävissäsi on jatkuvasti tuoretta tietoa
Voit reagoida ongelmiin välittömästi
Ymmärrät pidemmän aikavälin trendejä
Voit verrata eri toimipisteitä ja ajanjaksoja
Saat tietoa hoidon ja asiakaspalvelun kehittämisen tueksi
Voit sitouttaa ja motivoida henkilöstöä tiedon avulla

Asiantuntijamme kertovat sinulle lisää hyviä syitä valita Roidun Potilaspalautelaitteet.
Katso yhteystiedot tästä.

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä

Yritysten
asiakaskokemusratkaisut

Topi Syvänen
Myyntipäällikkö
+358 40 559 4135

Terveydenhuollon palauteratkaisut

Teemu Kumpulainen
Myyntipäällikkö
+358 45 315 9425

Phone
+358 20 771 0870
Mail us
info@roidu.com