Asiakastyytyväisyys osana kaupungin palvelukehitystä

07.01.2019

Tampereen kaupunki on mitannut kaupunkilaisten asiakastyytyväisyyttä Roidun palautelaitteilla jo vuodesta 2014. Reaaliaikainen ja kohdennettu palautejärjestelmä on tuonut palautteen antamisen luontevaksi osaksi asiakaskäyntiä. Kymmenettuhannet vuosittain annetut palautteet kertovat kattavasti kaupungin palveluiden…

Kati Päivärinta

Kenelle julkisia palveluita oikein tehdään?

19.12.2018

Joskus meidän kaikkien olisi hyvä pysähtyä työmme äärelle ja kysyä, kenelle tätä työtä oikein tehdään. Hyvin helposti hämärtyy, ketä varten työpaikalle joka päivä tullaan, vaikka asiakas olisi konkreettisestikin lähellä arjen…

Kati Päivärinta

Potilaskokemuksella on merkitystä – tuli maakuntauudistus tai ei

13.12.2018

Roidun palautelaite löytyy jo hyvin monen kunnan julkisista tiloista terveyskeskuksista kirjastoihin. Asiakastyytyväisyyden ja palveluiden laadun varmistaminen on jo itsestään selvää useimmille päättäjille ja asiakaspalautteen tuloksia hyödynnetään strategisessa päätöksenteossa ja palveluiden…

Kati Päivärinta

Ei lainkaan niin p*#%aa kuin luullaan

06.12.2018

Julkisuudessa käydyn keskustelun pohjalta voisi helposti olettaa, että julkisen terveydenhuollon asiakkaat olisivat todella tyytymättömiä saamansa palvelun laatuun. Totta on, että jonotusajat ovat monesti pitkiä ja ajan varaaminen ei aina käy…

Kati Päivärinta

Case Tulikivi

Tulikivi, the fireplace manufacturer, was facing a challenge: How to collect sales leads effectively and continuously at stores, exhibitions and events and pass them for sales nurturing. They also wanted to find…

Roidu
Phone
+358 20 771 0870
Mail us
info@roidu.com