NPS – mikä se on ja miksi se on tärkeä?

20.03.2019

NPS®️ eli Net Promoter Score tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen. NPS:ää pidetään tehokkaana ja toistaiseksi yksinkertaisimpana asiakastyytyväisyysmittarina, jolla on tutkitusti…

Kati Päivärinta

3 syytä, miksi asiakaskokemuksen merkitys kasvaa jatkuvasti

12.03.2019

Tämän hetken kuuma trendi on puhua asiakaskokemuksen mittaamisesta ja johtamisesta. Ja ihan syystä. Asiakaskokemukseen panostamisella on suuri vaikutus niin asiakastyytyväisyyteen, asiakasuskollisuuteen kuin asiakkaiden antamiin suositteluihin ja näillä on tietenkin merkittäviä…

Kati Päivärinta

Case Messukeskus: Kun pelkkä hymynaama ei riitä

04.03.2019

Messukeskus on Suomen suurin tapahtumapaikka ja siellä järjestetään vuosittain satoja tapahtumia ja kokouksia. Kun vuosittaiset vierailijamäärät mitataan molemmin puolin miljoonaa, asiakaskokemuksen mittaaminen nousee hyvin tärkeään, mutta haastavaan roolin. Messukeskuksella asiakkaan…

Kati Päivärinta

Miksi negatiivinen palaute on positiivista?

21.02.2019

Harva meistä kykenee ottamaan kritiikkiä vastaan hymyssä suin. Jos näin kävisi, olisimme joko vakuuttuneita, että palautetta antava ihminen on väärässä tai olisimme aivan erityisen kehityshaluisia ihmisiä. Kaikki me silti tarvitsemme…

Kati Päivärinta

Hoidon laatua ei voi jättää omavalvonnan varaan

01.02.2019

Uutisten yksityisomisteisten vanhusten hoivakotien tilasta ei pitäisi olla yllätys kenellekään. Hoitotyöhön liittyviä epäkohtia ja laiminlyöntejä tulee esille vähän väliä, mutta parin viikon mediasirkuksen jälkeen asia unohtuu ja toiminta jatkuu entisellään….

Kati Päivärinta

Asiakastyytyväisyys osana kaupungin palvelukehitystä

07.01.2019

Tampereen kaupunki on mitannut kaupunkilaisten asiakastyytyväisyyttä Roidun palautelaitteilla jo vuodesta 2014. Reaaliaikainen ja kohdennettu palautejärjestelmä on tuonut palautteen antamisen luontevaksi osaksi asiakaskäyntiä. Kymmenettuhannet vuosittain annetut palautteet kertovat kattavasti kaupungin palveluiden…

Kati Päivärinta

Kenelle julkisia palveluita oikein tehdään?

19.12.2018

Joskus meidän kaikkien olisi hyvä pysähtyä työmme äärelle ja kysyä, kenelle tätä työtä oikein tehdään. Hyvin helposti hämärtyy, ketä varten työpaikalle joka päivä tullaan, vaikka asiakas olisi konkreettisestikin lähellä arjen…

Kati Päivärinta

Potilaskokemuksella on merkitystä – tuli maakuntauudistus tai ei

13.12.2018

Roidun palautelaite löytyy jo hyvin monen kunnan julkisista tiloista terveyskeskuksista kirjastoihin. Asiakastyytyväisyyden ja palveluiden laadun varmistaminen on jo itsestään selvää useimmille päättäjille ja asiakaspalautteen tuloksia hyödynnetään strategisessa päätöksenteossa ja palveluiden…

Kati Päivärinta

Ei lainkaan niin p*#%aa kuin luullaan

06.12.2018

Julkisuudessa käydyn keskustelun pohjalta voisi helposti olettaa, että julkisen terveydenhuollon asiakkaat olisivat todella tyytymättömiä saamansa palvelun laatuun. Totta on, että jonotusajat ovat monesti pitkiä ja ajan varaaminen ei aina käy…

Kati Päivärinta
Phone
+358 20 771 0870
Mail us
info@roidu.com